Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Volitve/Referendumi /

Volitve predsednika Republike Slovenije, nedelja 22.10.2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22. 10. 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 21. 8. 2017.

Predsedniške volitve v ZDA bodo potekale na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu D.C. in Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, OH.

Volišča:
Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu
2410 California Street, NW,
Washington, DC 20008

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, bo na naslovu
Slovenian Home for the Aged
18621 Neff Road
Cleveland, OH 44119

Obe volišči bosta na dan volitev odprti med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.

Razgrnitev volilnih imenikov:
Od 10. septembra 2017 do 6. oktobra 2017 bo potekala elektronska razgrnitev volilnih imenikov. Takrat ima volivec priložnost preveriti podatke v volilnem imeniku in zahtevati popravke napak ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vpogled mora opraviti osebno.

Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza,…) je mogoče odpraviti le po postopkih, ki so opisani na naših spletnih straneh.

 

Glasovanje IZSELJENCEV (osebe s stalnim naslovom v tujini):
Izseljenci (slovenski državljani s stalnim naslovom v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli volilni material, ki bo vseboval  dve uradni prazni glasovnici in dve volilni karti za prvi in morebitni drugi krog volitev.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:
a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik, ali
b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli dve glasovnici in volilni karti z navodili), ali
c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji (upravni enoti) ali Državni volilni komisiji najkasneje do 18. oktobra 2017.

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  Veleposlaništvo ali Generalni konzulat. Prispeti morajo do zaprtja volišč.

 

Glasovanje ZDOMCEV (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v Sloveniji in se v času izvedbe volitev nahajajo v tujini):
Zdomci lahko volilno pravico uresničujejo:
a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem,
b) po pošti iz tujine.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 21. septembra 2017, sporočiti Državni volilni komisiji.

Zahtevek za glasovanje v tujini lahko posredujejo:
po pošti na naslov Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
po faksu na št. 011 386 1 43 31 269 ali
po elektronski pošti na naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si  (zaradi podpisa mora biti zahtevek skeniran). Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 21. septembra 2017.

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  Veleposlaništvo ali Generalni konzulat. Prispeti morajo do zaprtja volišč.


Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si (glej Menu na desni strani spletne strani).

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 24. septembra 2017. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek 6. julij 2017.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini
A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.
Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24 ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.


3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 24. 9. 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.
Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način, kot je določeno v B/2 točki.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/Referendum-o-ZIUGDT-2017

OBVESTILO: Zbiranje podpore volivcev za razpis dveh zakonodajnih referendumov

Sindikat delavcev migrantov Slovenije, Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor je po svojem predstavniku dr. Martinu Ivcu vložil pobudo za razpis dveh zakonodajnih referendumov in sicer:

- o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju
- o Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ju je Državni zbor sprejel na seji 12.7.2016 (dalje:pobudi)

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 1. 9. 2016, zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa sreda 5.10. 2016.

Za zbiranje podpor sta določeni gesli: 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju)  - Za naše dediče

(Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka) - Za slovenske kmete

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum  (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanem obrazcu. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na diplomatsko - konzularnem predstavništvu. Volivci v ZDA in Mehiki se v ta namen lahko obrnejo bodisi na Veleposlaništvo RS v Washingtonu bodisi na Generalni konzulat v Clevelandu.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI). 

Obrazec  - SLO

Obrazec - ITA

Obrazec - MADŽ

OBVESTILO: Zbiranje podpore za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Metka Zevnik, Storžiška 4, 4000 Kranj in Franc Donko, Osek 100, 2235 Sveta Trojica , (dalje pobudnika)  sta vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (dalje : pobuda). 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev četrtek, 1. 9. 2016, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa je nedelja, 30.10. 2016.

Za zbiranje podpor je določeno geslo: 

Za človekove pravice vnukov ter pomen in spoštovanje starih staršev

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanem obrazcu. Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na diplomatsko - konzularnem predstavništvu. Volivci v ZDA in Mehiki se v ta namen lahko obrnejo bodisi na Veleposlaništvo RS v Washingtonu bodisi na Generalni konzulat v Clevelandu.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku.

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI). 

Obrazec - SLO

Obrazec - ITA

Obrazec  - MADŽ

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti

Obveščamo vas, da je predsednik Sindikata delavcev migrantov Slovenije Dušan Cvetko kot predstavnik pobudnikov za zbiranje podpor danes, 22. 3. 2016, pisno obvestil predsednika Državnega zbora o odstopu od pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih in od pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti.

 ****

Ministrstvo za notranje zadeve obvešča, da je predsednik Dušan Cvetko v imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije, Apače 86, 9253 Apače v ponedeljek, dne 7. marca 2016, predsednika Državnega zbora RS obvestil o vložitvi pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti, ki ga je Državni zbor RS sprejel dne 4. marca 2016.

****

Državni zbor RS je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o mednarodni zaščiti, sreda 16. marca 2016, zadnji pa torek, 19. aprila 2016.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v ZDA oz. Mehiki, in sicer na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu ali Generalnem konzulatu v Clevelandu tako, da osebno izpolnijo ter pred uradno osebo lastnoročno podpišejo ustrezen obrazec podpore. Hkrati uradni osebi veleposlaništva predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri volivčevo identiteto in overi podpis volivca s podpisom in žigom.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev migrantov – Apače 86, 9253 Apače

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu na elektronski naslov:  sloembassy.washington(at)gov.si

Predpisani obrazec - v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku - na katerem lahko posamezni volivci podajo svojo podporo razpisanemu referendumu se nahaja v prilogi:

SLO

ITA

MADŽ

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih

Ministrstvo za notranje zadeve obvešča, da sta predsednik Dušan Cvetko in podpredsednik Martin Ivec v imenu Sindikata delavcev migrantov Slovenije, Apače 86, 9253 Apače v ponedeljek, dne 7. marca 2016, predsednika Državnega zbora RS obvestila o vložitvi pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki ga je Državni zbor RS sprejel dne 1. marca 2016.

Državni zbor RS je določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, petek 11. marca 2016, zadnji pa četrtek, 14. aprila 2016.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDIJIH

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v ZDA oz. Mehiki, in sicer na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu ali Generalnem konzulatu v Clevelandu tako, da osebno izpolnijo ter pred uradno osebo lastnoročno podpišejo ustrezen obrazec podpore. Hkrati uradni osebi veleposlaništva predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri volivčevo identiteto in overi podpis volivca s podpisom in žigom.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat delavcev migrantov – Apače 86, 9253 Apače

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu na elektronski naslov:  sloembassy.washington(at)gov.si 

Predpisani obrazec - v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku - na katerem lahko posamezni volivci podajo svojo podporo razpisanemu referendumu se nahaja v prilogi:

SLO

ITA

MADŽ

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Državni zbor Republike Slovenije je 4.11.2015 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil še isti dan objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/15. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je bil določen ponedeljek, 9.11.2015, splošno glasovanje na referendumu pa bo potekalo v nedeljo, 20.12.2015.

Vprašanje na referendumu, se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 3. marca 2015?«.

Volišča bodo odprta 20.12.2015 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času in sicer na naslednjih predstavništvih:

Generalni konzulat RS v Celovcu, Generalni konzulat RS v Clevelandu, Generalni konzulat RS v Münchnu, Generalni konzulat RS v Trstu, Generalni konzulat RS v Torontu, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Veleposlaništvo RS v Atenah, Veleposlaništvo RS v Beogradu, Veleposlaništvo RS v Berlinu, Veleposlaništvo RS v Bernu, Veleposlaništvo RS v Bratislavi, Veleposlaništvo RS v Bruslju, Veleposlaništvo RS v Budimpešti, Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu, Veleposlaništvo RS v Canberri, Veleposlaništvo RS v Haagu, Veleposlaništvo RS v Kijevu, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, Veleposlaništvo RS v Londonu, Veleposlaništvo RS v Madridu, Veleposlaništvo RS v Moskvi,Veleposlaništvo RS v Ottawi, Veleposlaništvo RS v Parizu, Veleposlaništvo RS v Podgorici, Veleposlaništvo RS v Pragi, Veleposlaništvo RS v Sarajevu, Veleposlaništvo RS v Skopju, Veleposlaništvo RS v Tokiu, Veleposlaništvo RS v Varšavi, Veleposlaništvo RS v Washingtonu, Veleposlaništvo RS v Zagrebu,Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu, Vatikan.

 

Volivci v tujini 

A. volivci, ki boste na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujete na dva načina:

1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);

2. po pošti iz tujine

Za obe obliki glasovanja morate volivci, ki boste na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljete na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) – Obr.02«, ki je objavljen na spletni strani DVK: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce 

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:

po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali

po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali

po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure. 

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, obvestilo posredujte čim prej na DVK, da boste volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujete:

1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in ste vpisani v volilni imenik

2. po pošti iz tujine

Če želite kot volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), glasovati po pošti, morate o svoji nameri obvestiti DVK.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/REFERENDUM-O-ZZZDR-D-2015-obrazci-za-volivce 

Obvestilo lahko pošljete:

po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si ali

po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali

po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; 


Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 4. 12. 2015 do 24. ure. 


Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA« 

Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 20. 12. 2015 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. 

Če želite (izseljenec) glasovati na tem volišču, morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«  pošljete na enak način, kot je določeno v B/2 točki.

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 16. 12. 2015 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev dveh predlogov zakonov v postopek sprejema

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov in sicer: 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. 

V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena ZRLI, lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev. Za predlog vsakega od prej navedenih zakonov mora biti zato zbranih pet tisoč podpor.

Za zbiranje podpore sta določeni gesli : SPREMEMBA ZAKONA O SKLADU in

SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI.

Slovenski državljani, ki med potekom roka za zbiranje podpisov (torej med petkom, 27.3.2015 in ponedeljkom, 25.5.2015) stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo zahtevi za vložitev dveh predlogov v postopek sprejema izrazijo tako, da podpišejo priložena obrazca (enega ali oba), njihov podpis pa potrdi uradna oseba na diplomatsko – konzularnem predstavništvu. 

Volivec, ki želi dati podporo zahtevi, naj izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo , ki preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument ter podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom. Tako izpolnjeni obrazec podpore volivec sam pošlje pobudniku , ki zbira obrazce podpore na sledeči naslov:

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Gospodinjska ulica 6

1000 Ljubljana

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.  

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu na elektronski naslov: vwa(at)gov.si   

Obrazec dohodnina

Obrazec sklad

SLO

IT

MADŽ

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D). Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "ZA OTROKE GRE!"

Podporo referendumu lahko podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini in sicer tako, da na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v ZDA na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu ali Generalnem konzulatu v Clevelandu) osebno izpolnijo ter pred uradno osebo lastnoročno podpišejo ustrezen obrazec podpore. Hkrati uradni osebi veleposlaništva predložijo osebni dokument, na podlagi katerega uradna oseba preveri volivčevo identiteto in overi podpis volivca s podpisom in žigom.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov :
Zavod za družino in kulturo življenja , Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana

Volivec lahko da svojo podporo tej zahtevi s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Prvi dan zbiranja podpisov volivcev je ponedeljek 23. marec 2015, zadnji dan pa nedelja, 26. april 2015.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu na elektronski naslov: vwa(at)gov.si

Predpisani obrazec - v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku - na katerem lahko posamezni volivci podajo svojo podporo razpisanemu referendumu se nahaja v prilogi:

SLO

IT

MADŽ

VZOREC

Lokalne volitve 2014

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Splošno glasovanje bo potekalo v nedeljo, 5. oktobra 2014 na vseh voliščih v Republiki Sloveniji.

V času od razpisa lokalnih volitev, to je od 21.7.2014 do vključno 10.9.2014, lahko državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji dajo podporo kandidaturi za župana in/ali listi kandidatov za člane občinskega sveta ali člane občinskega sveta - predstavnike italijanske in madžarske narodne skupnosti ali romske skupnosti .

Volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se začasno nahajajo v tujini, lahko podpis na obrazcu podpore kandidatom potrdijo tudi na Veleposlaništvu RS v Washingtonu v času uradnih ur. Prosimo za predhodno najavo na e-mail naslov vwa(at)gov.si  ali telefonsko številko +1 (202) 386 6610.

Obrazci podpore so na voljo na spletni strani: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-in-obrazci-lokalne-volitve-2014 

______________________________________________________________

Predčasne volitve v Državni zbor 13. julija

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2014 je bil v nedeljo, 1. 6. 2014, objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora in o razpisu predčasnih volitev poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 13. julija 2014. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 2. 6. 2014.

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivci). 

MOŽNOSTI GLASOVANJA

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

a) 13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije (v ZDA - Generalni konzulat RS v Clevelandu ali Veleposlaništvo RS v Washingtonu)

b) po pošti 

c) ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 9. julija 2014

Zdomci – volivci, z začasnim prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

a) 13. julija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 12. junija 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.

Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si .

b) po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 12. junija 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si .

c) na volišču OMNIA – izven kraja stalnega prebivališča, če Okrajni volilni komisiji glede na kraj stalnega prebivanja do 9. julija 2014 posredujete obvestilo, da boste glasovali na drugem volišču v Republiki Sloveniji. Na spletnem naslovu http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote , lahko pridobite informacije o naslovu vaše Okrajne volilne komisije in volišč OMNIA. 

Volivce obveščamo, da bosta  v nedeljo, 13. julija 2014, od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišči odprti na naslednjih lokacijah v ZDA: 

Generalni konzulat Republike Slovenije v Clevelandu bo organiziral volišče v prostorih: Slovene Home for the Aged (Slovenski dom za ostarele), 18621 Neff Road, Cleveland, OH 44119

 - Veleposlaništvo v Washingtonu bo organiziralo volišče na naslovu: Embassy of the Republic of Slovenia, 2410 California Street, NW, Washington, D.C. 20008 

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volivce-predcasne-volitve-v-drzavni-zbor-2014 

PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 2. 6. 2014 do 18. 6. 2014, lahko  volivci, ki so v tujini stalno ali le  začasno pri DKP potrdijo obrazec podpore listi kandidatov.

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za pričetek volilnih opravil (od 2. 6. 2014) do dneva, ki je določen za predložitev list kandidatov (do vključno 18. 6. 2014). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat. 

Obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce 

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

____________________________________________________________

Zakonodajni referendum o arhivih

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja, 8. junija 2014

Referendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in

dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega

gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor

na seji dne 28. januarja 2014?«.

Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

a) 8. junija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije 

b) po pošti, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si 

c) ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 4. junij 2014.

Zdomci – volivci, z začasno prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

a) 8. junija 2014 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno to je do vključno 23. maja 2014 Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.

Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si .

b) po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.

Volivce obveščamo, da bodo volišča v nedeljo 8. junija 2014 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije: GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

Vsem volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji!

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti v katero od navedenih oblik glasovanja lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce 

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 12/14 z dne 14.2.2014.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo potekale v nedeljo 25. maja 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 24.2.2014.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v ZDA bodo potekale na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu D.C. in Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu 2410 California Street, NW, Washington, DC 20008, bo na dan volitev odprto med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.

Razgrnitev volilnih imenikov:

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca*. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

* V kolikor nameravate glasovati na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, lahko od ponedeljka do petka, med 9:30 in 12:00 uro, po 10. marcu in do vključno 9. maja 2014 , pokličete na telefonski številki konzularnega oddelka veleposlaništva – (202) 386 6613 ali (202) 386 6614  –  in preverite ali ste vpisani v volilni imenik ter ali so vaši podatki pravilni.

 

Glasovanje iz tujine

1. Glasovanje izseljencev (volivci s stalnim prebivališčem v tujini):

Izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval uradno prazno glasovnico in volilno karto.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:

a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik, ali

b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti), ali

c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji do 21.5.2014.

 

2. Glasovanje zdomcev (volivci, ki so začasno v tujini oziroma volivci,  ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije, ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Zdomci (slovenski državljani, ki so začasno v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico iz tujine:

a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem,

b) po pošti.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno sporočiti Državni volilni komisiji. Na spletni strani Državne volilne komisije so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na DKP z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine.

Zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev (to je do vključno 24.4.2014), izpolnjen obrazec posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.siObrazci so na voljo na povezavi: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce 

Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si

 

Podpore kandidatom za poslance in poslanke v Evropski parlament

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. 2. 2014, lahko volivci oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament. Podpore se bodo zbirale do 25. 4. 2014. V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore, ki so objavljeni tudi na spletnih straneh Državne volilne komisije - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-ep-2014

Poslanci iz Republike Slovenije v Evropski parlament se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu z možnostjo preferenčnega glasu, območje Republike Slovenije pa je ena volilna enota.

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci, na listi pa je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Republike Slovenije – torej osem. Kandidature je potrebno vložiti pri Državni volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja, to je 25. 4. 2014 do 24.00 ure. Državna volilna komisija, bo obvestila pristojne organe drugih držav o kandidaturah njihovih državljanov, ki kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.

Podporo kandidatom za poslance lahko dajo vsi državljani Republike Slovenije ter državljani drugih držav članic Evropske unije, ki so vpisani v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Skladno s 17. členom ZVPEP lahko vsak poslanec in vsak volivec da podporo samo eni listi kandidatov. Volivec izpolni prvi del obrazca, drugi del obrazca izpolni uradna oseba organa, ki vodi evidenco volilne pravice. Uradna oseba vpiše datum podpore ter za besedilom »vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko« vpiše kratico RE (računalniška evidenca), s čimer potrjuje, da je oddana podpora volivca evidentirana v računalniško vodenem registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, v kateri se vodijo tudi oddane podpore volivcev. Uradna oseba obrazec podpore potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom.

 
Volivci s stalnim ali začasnim bivališčem v tujini

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini. Obrazci so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/ .

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.  


Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), v prvem delu obrazca oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitet določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

V kolikor želite obrazec podpore potrditi na Veleposlaništvu RS v Washingtonu, prosimo, da predhodno pokličete na tel. št. 202 386 6601 ali pišete na vwa(at)gov.si za določitev termina.