Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Volitve/Referendumi /

PREDČASNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR, nedelja 3.6.2018

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018. Za dan razpisa predčasnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za vsa volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. 4. 2018.

Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo, 3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure po lokalnem času, volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih  Republike Slovenije:
GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP na Dunaju, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP v Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju,  VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu.

Volišča v ZDA:
Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu
2410 California Street, NW,
Washington, DC 20008

Volišče na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, bo na naslovu
Slovenian Home for the Aged
18621 Neff Road
Cleveland, OH 44119

Obe volišči bosta na dan volitev odprti med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html

PODPORA LISTI KANDIDATOV

V času od 16. 4. 2018 do 3. 5. 2018 lahko volivci na DKP potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk.

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-dz-2018

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Volivec izpolnjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

MOŽNOSTI GLASOVANJA

A. Izseljenci – volivci s stalnim naslovom v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije
2. po pošti
3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila Državni volilni komisiji je 30. 5. 2018

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala e-uprava do 30.5.2018 do 24. ure:
A. z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

C. preko izpolnjenega obrazca Obr03: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti), ki ga pošlje na DVK:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  Veleposlaništvo ali Generalni konzulat. Prispeti morajo do zaprtja volišč kar v praksi pomeni do petka, 1. junija 2018.B. Zdomci – volivci, z začasnim naslovom v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

1. 3. 6. 2018 na volišču diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije z odprtim voliščem, če pravočasno (to je do vključno 3. 5. 2018), Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.
2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 3. 5. 2018 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine.

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:
A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

C. preko izpolnjenega obrazca Obr02, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti) pošlje na DVK:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
• po faxu na številko 00 386 143 31 269
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije.

Rok za obvestilo DVK je 3.5.2018.

OPOZORILO: Volilni material je poslan po pošti iz Slovenije, kar pomeni, da je pravočasnost prejema le-tega odvisna tudi od pošte v ZDA in ne moremo zagotoviti, da bodo vsi volivci material prejeli pravočasno.
Prav tako priporočamo, da izpolnjene glasovnice pošljete na  Veleposlaništvo ali Generalni konzulat. Prispeti morajo do zaprtja volišč kar v praksi pomeni do petka, 1. junija 2018.

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018

 

 

Ponovitev zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Državna volilna komisija Republike Slovenije je dne 27.3.2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 13. maja 2018. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen torek 3. april 2018.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Referendum bo izveden 13.5.2018; volišča bodo odprta od 9.00 do 17.00 ure.

Volišča v ZDA:

Veleposlaništvo Republike Slovenije
2410 California Street, NW
Washington, DC 20008

Generalni Konzulat
1100 Superior Avenue, Suite 720,
Cleveland, OH 44114

Volivci v tujini
A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.
Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji, v nadaljevanju DVK. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu: »Glasovanje po pošti iz tujine (zdomci) –Obr 02«, ki je objavljen na spletni strani DVK.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 27.4.2018 do 24 ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.

Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 27.4.2018 do 24. ure.
Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.
Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.


3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja t.j. 24. 9. 2017 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«.
Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način, kot je določeno v B/2 točki.
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 9.5.2018 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/ponovno-glasovanje-na-referendumu-o-ziugdt-2018