Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /

Izobraževanje v Sloveniji

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo v Republiki Sloveniji osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih pa  je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na ljudskih univerzah.

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje.

Seznam srednjih šol in dijaških domov v Sloveniji lahko najdete na povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE


Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju. V Sloveniji je bil višješolski študij temeljito prenovljen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Seznam višjih strokovnih šol je na voljo na povezavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


VISOKOŠOLSKO / UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE

Visokošolsko izobraževanje v Sloveniji je organizirano na univerzah, na javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodih in na nekoncesioniranih zasebnih samostojnih visokošolskih zavodih.

V Sloveniji obstajajo 4 univerze: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici.