Veleposlaništvo RS Washington /Obrambni ataše /Mednarodno sodelovanje /

Mednarodno sodelovanje

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot partnerice in polnopravne članice Nata in EU.

Z vstopom Republike Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo 29. marca 2004 Slovenska vojska še dejavneje sodeluje pri podpori mednarodnemu miru. Njeno delovanje obsega vključevanje pripadnikov Slovenske vojske v operacije v podporo miru in humanitarne dejavnosti.

Mednarodne operacije in misije s sodelovanjem Slovenske vojske:

 

Prav tako ima Slovenska vojska v tujini pripadnike na mirnodobnih dolžnostih v vojaških predstavništvih, Natovi poveljniški strukturi in strukturi sil ter v okviru Evropske unije, mednarodnih organizacijah in organih ter večnacionalnih poveljstvih oziroma štabih. Pripadniki Slovenske vojske na mirnodobnih dolžnostih v tujini so pripadniki Mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini, ki zagotavlja nacionalno povezanost in homogenost, poenoteno in uspešno zastopanje interesov Republike Slovenije in Slovenske vojske v tujini ter racionalno in učinkovito  podporo njenim pripadnikom.

Več informacij o mirodobni strukturi Slovenske vojske ter mirodobnih operacijah in misijah najdete na povezavah: 

http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/vojaska-predstavnistva/
http://www.slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije/