Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Potovanja v ZDA /Covid-19 /

Covid-19

OBVEZNOST TESTIRANJA ZA POTNIKE NA MEDNARODNIH LETIH V ZDA

Vsi letalski potniki, ki od 26. 1. 2021 potujejo v ZDA z mednarodnimi leti, morajo imeti pred vkrcanjem na letalo pri sebi dokazilo o negativnem testu na koronavirus (SARS-CoV-2) ali dokazila o okrevanju.

Test bo potrebno opraviti v roku treh dni pred poletom v ZDA, rezultate pa pridobiti pred potovanjem. Kadar ima potnik povezan let v ZDA in so vsi leti v okviru enotne rezervacije navedeni na enotni vozovnici, se test lahko naredi tri dni pred vkrcanjem na prvi let, v kolikor noben prestop na tranzitnem letališču ni daljši od 24 ur. V kolikor je prestop daljši od 24 ur ali ima potnik ločene letalske vozovnice, se test naredi tri dni pred zadnjo letalsko povezavo v ZDA. Obveznost testiranja v roku treh dni pred poletom velja tudi v primeru zamude letala. V kolikor zaradi prestavitve ali zamude leta potnik pogoja za vstop v ZDA več ne izpolnjuje, se mora ponovno testirati.

Rezultat laboratorijskega testa je lahko v papirnati ali v elektronski obliki. Dokazilo mora vsebovati podatke o imetniku (op. podatki se morajo ujemati s podatki na potni listini ali na drugem potovalnem dokumentu), podatke o datumu odvzema vzorca in vrsti testa ter podatek o laboratoriju ali zdravstvenem delavcu, ki je opravil test (naziv, kontaktni podatki).

Med drugim so priznani antigenski testi (viral antigen test) in testi po metodi NAAT (nucleic acid amplification test) narejeni v laboratoriju, ki je priznan ali pooblaščen za izvajanje testov v posamezni državi. Rezultat testa lahko navaja "NEGATIVE", "SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED", "SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED" ali "COVID-19 NOT DETECTED".

Potniki morajo imeti po prihodu v ZDA test pri sebi. Prisotnost testa lahko poleg letalskih družb preverijo tudi pristojni zdravstveni uslužbenci na zvezni, državni ali lokalni ravni po prihodu v ZDA.  

Negativni test morajo predložiti tudi potniki, ki imajo potrdilo o cepljenju proti koronavirusu. Obveznost testiranja praviloma velja za vse potnike, z izjemo otrok, ki še niso dopolnili dveh let. Iz obveznosti testiranja so lahko izvzete le posebne kategorije, npr. člani letalskih posadk. Pogoj testiranja velja tudi v primeru tranzita preko letališča v ZDA v drugo državo.

Potniki morajo izpolniti tudi poseben obrazec (Attestation), s katerim bodo potrdili, da imajo negativni test oz. dokumentacijo o okrevanju. Obrazec bo pristojnemu organu v ZDA posredovan preko letalske družbe.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ne priporočajo testiranja v obdobju 90 dni po okužbi. Osebe, ki so bile v zadnjih 90 dneh pred potovanjem pozitivne na koronavirus in niso več v obvezni samoizolaciji, lahko potujejo v ZDA, v kolikor predložijo dokazila o okrevanju, kot so definirana v odredbi. Predložiti je potrebno: 
(1) pisno ali elektronsko potrdilo o pozitivnem testu v zadnjih 90 dneh pred poletom, rezultat testa lahko navaja "POSITIVE", "SARS-CoV-2 RNA DETECTED", "SARS-CoV-2 ANTIGEN DETECTED" ali "COVID-19 DETECTED".
(2) potrdilo zdravstvene ustanove/zdravstvenega ali javnega uslužbenca, ki izkazuje, da je oseba prebolela bolezen COVID-19 ter da lahko potuje. Potrdilo mora biti podpisano s strani pristojne osebe ter izdano na uradnem dopisu, s podatki o nazivu, naslovu in telefonu zdravstvene ustanove.

Podatki na testu in potrdilu se morajo ujemati s podatki osebe na njeni potni listini ali na drugem potovalnem dokumentu.

Odredba in pojasnila o novih ukrepih so objavljena na spletni strani CDC - https://www.cdc.gov/quarantine/fr-proof-negative-test.html

Po vstopu v ZDA je potrebno slediti navodilom pristojnih organov. Usmeritve Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so objavljene na spletni strani: 
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html

 

OMEJITVE PRI VSTOPU V ZDA

Schengenske države

V skladu z razglasom o omejitvi vstopa tujcev, ki predstavljajo tveganje za prenos koronavirusa, ki je stopil v veljavo 26.1.2021, so ZDA ponovno uvedle prepoved vstopa v ZDA za tujce, ki so bili v schengenskem prostoru v 14 dnevnem obdobju pred njihovim vstopom v ZDA.

Iz ukrepa prepovedi vstopa v ZDA so izvzete določene kategorije tujcev. Ukrepi v razglasu se med drugim ne nanašajo na zakonite stalne prebivalce ZDA (imetnike zelene karte), ožje družinske člane ameriških državljanov in zakonitih stalnih prebivalcev, ki so tujci (op. ožji družinski člani so navedeni v razglasu), imetnike določenih kategorij vizumov, kakor tudi v primeru nacionalnega interesa ZDA.

Več informacij lahko najdete v razglasu - https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/25/proclamation-on-the-suspension-of-entry-as-immigrants-and-non-immigrants-of-certain-additional-persons-who-pose-a-risk-of-transmitting-coronavirus-disease/

Več informacij najdete tudi na:
- spletni strani Veleposlaništva ZDA v RS - https://si.usembassy.gov/visas/
- spletni strani State Departmenta - https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/covid-19-travel-restrictions-and-exceptions.html

V primeru da se nahajate v ZDA, lahko za več informacij pokličete naše veleposlaništvo:
T: +1 202 386 6601 oziroma pišete na sloembassy.washington(at)gov.si

V primeru, da se nahajate v Sloveniji, lahko pokličete Ministrstvo za zunanje zadeve RS:
T: +386 1 478 2317 oz. pišete na konzularne-zadeve.mzz(at)gov.si

Ostale države

Prepoved vstopa v ZDA velja tudi za tujce, ki so bili v zadnjih 14 dneh v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (razen v čezmorskih ozemljih izven Evrope), Republiki Irski, LR Kitajski (razen v Hongkongu in Macau), Indiji, Iranu, Braziliji in Republiki Južni Afriki.

Več informacij o omejitvah pri vstopu lahko najdete na spletni strani State Departmenta - https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html
 

Slovenskim državljanom v ZDA svetujemo, da spremljajo medije in upoštevajo navodila lokalnih oblasti. Prav tako morate biti pripravljeni na morebitne zamude zaradi ukrepov v povezavi z omejevanjem virusa.  

Priporočila MZZ RS glede potovanja v ZDA lahko najdete na naslednji povezavi - https://www.gov.si/drzave/zdruzene-drzave-amerike/