Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Potovanja v ZDA /Covid-19 /

Covid-19

POGOJI POTOVANJA V ZDA

Predsednik Biden je 25.10.2021 podpisal razglas, s katerim je ukinil splošno prepoved vstopa v ZDA za potnike, ki so bili v zadnjih 14 dneh pred vstopom v ZDA v schengenskem prostoru, Združenem kraljestvu, Irski, Kitajski, Indiji, Iranu, RJA in Braziliji.

Razglas je stopil v veljavo v ponedeljek, 8.11.2021.

Z uveljavitvijo določil razglasa so ZDA opustile omejitve za posamezne države in vzpostavile enoten režim vstopa v ZDA. Od 8. novembra 2021 morajo biti vsi tujci, ki niso priseljenci (imetniki zelene karte ali priseljenskih vizumov), v celoti cepljeni in predložiti dokazilo o cepljenju pred vkrcanjem na letalo za ZDA, razen v kolikor niso uvrščeni med izjeme (npr. otroci do 18 leta starosti). Informacije o izjemah najdete na naslednji povezavi - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen

Glede na smernice Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) lahko v ZDA vstopijo potniki, ki so polno cepljeni s cepivi, ki jih je za nujno uporabo odobrila WHO. Poleg tega so priznana tudi cepiva ali kombinacija cepiv, ki so navedena v tehničnih navodilih, ki so priloga odredbe CDC.  Za potovanje v ZDA so priznana vsa cepiva, ki se uporabljajo v Sloveniji. 

Glede na smernice CDC so osebe popolnoma cepljene vsaj 14 dni po cepljenju s cepivom z enkratnim odmerkom in vsaj 14 dni po cepljenju z drugim odmerkom cepiva z dvema odmerkoma (prizna se katera koli kombinacija dveh odmerkov cepiv odobrenih s strani FDA in WHO za uporabo v nujnih primerih).

Potrdilo o cepljenju mora vsebovati osebne podatke imetnika (npr. osebno ime, datum rojstva), ki se morajo ujemati s podatki v potovalnem dokumentu. Vsebovati mora podatke o vrsti cepiva, številu in datumih odmerkov, da lahko pristojna oseba preveri, ali je potnik polno cepljen. Glede na tehnična navodila objavljena na spletni strani CDC so med sprejemljivimi potrdili navedena tudi EU Covid digitalna potrdila.

Smernice CDC z informacijami o priznanih cepivih in potrdilih o cepljenju so dostopne na naslednjih povezavah:
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html#annex


Mednarodni letalski potniki morajo poleg obveznega cepljenja predložiti dokazilo o negativnem testu na COVID-19 ali dokazila, da so preboleli Covid-19.

Poleg tega morajo potniki v roku 72 ur pred vkrcanjem na letalo podpisati izjavo, v kateri potrdijo, da izpolnjujejo pogoje za vstop v ZDA. 

Vsi potniki morajo letalski družbi predložiti svoje kontaktne podatke za lažje sledenje okužbam, tj. za vzpostavitev kontakta s potnikom in njegovimi drugimi kontakti v primeru, da so bili izpostavljeni okuženi ali bolni osebi z nalezljivo boleznijo Covid-19.

Obvezno testiranje za vstop v ZDA

Od 6.12.2021 morajo vsi mednarodni letalski potniki, ki so dopolnili dve leti, predložiti negativen test opravljen vsaj en dan pred potovanjem v ZDA. Med drugim so priznani hitri antigenski testi in testi po metodi NAAT (nucleic acid amplification test), vključno PCR testi.

Časovni okvir testiranja ni 24 ur, kar pomeni, da se potnik lahko testira zadnji dan pred vkrcanjem na letalo ob katerikoli uri. V kolikor potnik leti v ZDA v nedeljo ob 13 uri, se lahko testira kadarkoli v soboto, tudi pred 13 uro. 

Test se lahko predloži v fizični ali digitalni kopiji. Potrdilo o testiranju mora vsebovati naslednje podatke:
- osebne podatke imetnika (ime in priimek ter vsaj en dodaten podatek, npr. datum rojstva, št. potne listine);
- izvajalec testiranja (laboratorij, zdravstvena ustanova, itd.);
- datum testiranja (največ en dan pred potovanjem);
- vrsta testa (antigenski, testi po metodi NAAT);
- rezultat testiranja.

Test je potrebno pokazati letalski družbi pred vkrcanjem na letalo ter po potrebi pristojnim federalnim, državnim ali lokalnim organom po prihodu v ZDA.

V primeru povezanih letov se test lahko opravi v enem dnevu pred odhodom prvega letala. V primeru zamude prvega letala zaradi razlogov izven nadzora potnika (npr. zaradi slabega vremena, mehanskih težav) ponovno testiranje ni potrebno, v kolikor ima letalo zamudo do vključno 24 ur preko enodnevne omejitve testiranja. V kolikor zamuda presega 24 ur, morajo potniki ponovno opraviti test. V kolikor je povezovalni let zaradi razlogov izven nadzora potnika odložen za manj kot 48 ur preko enodnevne omejitve testiranja, se potnikom ni potrebno ponovno testirati. Če je let odložen za več kot 48 ur, se morajo potniki ponovno testirati.

Mednarodni letalski potniki lahko namesto dokazila o negativnem testu na COVID-19 predložijo dokazila, da so preboleli Covid-19: rezultat pozitivnega testa narejen največ 90 dni in najmanj 10 pred potovanjem skupaj s potrdilom zdravnika, iz katerega je razvidno, da oseba lahko potuje oz. da izolacija ni več potrebna. Potrdilo  mora vsebovati osebne podatke potnika, ki se morajo ujemati z osebnimi podatki v potni listini. Potrdilo mora biti podpisano in datirano ter izdano na uradni glavi, ki vsebuje ime, naslov in telefonsko številko izdajatelja.

Potniki so lahko oproščeni pogoja testiranja na podlagi odobritve pristojnega organa (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) zgolj v izjemnih primerih, npr. v primeru nujne zdravstvene evakuacije, če testiranja ni mogoče opraviti pred potovanjem. Zaprosilo za oprostitev pogoja testiranja se CDC posreduje preko diplomatskega ali konzularnega predstavništva ZDA.

Informacije o pogoju testiranja so objavljene na naslednji povezavi - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

Po prihodu v ZDA

Po prihodu v ZDA je potrebno upoštevati smernice CDC.

Necepljeni potniki se morajo ponovno testirati 3-5 dni po vstopu v ZDA in tudi v primeru negativnega testa ostati v 7-dnevni karanteni, razen v kolikor so preboleli Covid-19 v zadnjih 90 dneh. V primeru pozitivnega testa ali razvoja simptomov, se morajo samoizolirati.  Osebe, ki ostanejo v ZDA več kot 60 dni, se morajo polno cepiti v 60 dneh po vstopu, razen v kolikor sodijo med izjeme (npr. otroci do 18 leta starosti).

Tudi otroci se morajo po prihodu v ZDA testirati v roku 3-5 dni po vstopu. Za necepljene otroke obvezna karantena ni predvidena, razen v kolikor je test pozitiven ali kažejo znake okužbe. 

CDC cepljenim potnikom priporoča ponovno testiranje v roku 3-5 dni po prihodu, samoopazovanje in samoizolacijo, v kolikor kažejo znake okužbe, ter nato ponovno testiranje.

Več informacij -  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html#anchor_1634928804881 

Ostale povezave

Potniki lahko pogoje za vstop v ZDA preverijo na naslednji povezavi - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/travel-assessment/index.html 

Razglas predsednika "A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-⁠19 Pandemic" je dostopen na naslednji povezavi: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/25/a-proclamation-on-advancing-the-safe-resumption-of-global-travel-during-the-covid-19-pandemic/

Uradne informacije lahko spremljate na spletni strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji: https://si.usembassy.gov/visas/