Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Potovanja v ZDA /Covid-19 /

Covid-19

POGOJI POTOVANJA V ZDA

Predsednik Biden je 25.10.2021 podpisal razglas, s katerim je ukinil splošno prepoved vstopa v ZDA za potnike, ki so bili v zadnjih 14 dneh pred vstopom v ZDA v schengenskem prostoru, Združenem kraljestvu, Irski, Kitajski, Indiji, Iranu, RJA in Braziliji.

Razglas je stopil v veljavo v ponedeljek, 8.11.2021.

Z uveljavitvijo določil razglasa so ZDA opustile omejitve za posamezne države in vzpostavile enoten režim vstopa v ZDA. Od 8. novembra 2021 morajo biti vsi tujci, ki niso priseljenci (imetniki zelene karte ali priseljenskih vizumov), v celoti cepljeni in predložiti dokazilo o cepljenju pred vkrcanjem na letalo za ZDA, razen v kolikor niso uvrščeni med izjeme (npr. otroci do 18 leta starosti). Informacije o izjemah najdete na naslednji povezavi - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen

Glede na smernice Centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) lahko v ZDA vstopijo potniki, ki so polno cepljeni s cepivi, ki jih je za nujno uporabo odobrila WHO. Poleg tega so priznana tudi cepiva ali kombinacija cepiv, ki so navedena v tehničnih navodilih, ki so priloga odredbe CDC.  Za potovanje v ZDA so priznana vsa cepiva, ki se uporabljajo v Sloveniji. 

Glede na smernice CDC so osebe popolnoma cepljene vsaj 14 dni po cepljenju s cepivom z enkratnim odmerkom in vsaj 14 dni po cepljenju z drugim odmerkom cepiva z dvema odmerkoma (prizna se katera koli kombinacija dveh odmerkov cepiv odobrenih s strani FDA in WHO za uporabo v nujnih primerih).

Potrdilo o cepljenju mora vsebovati osebne podatke imetnika (npr. osebno ime, datum rojstva), ki se morajo ujemati s podatki v potovalnem dokumentu. Vsebovati mora podatke o vrsti cepiva, številu in datumih odmerkov, da lahko pristojna oseba preveri, ali je potnik polno cepljen. Glede na tehnična navodila objavljena na spletni strani CDC so med sprejemljivimi potrdili navedena tudi EU Covid digitalna potrdila.

Smernice CDC z informacijami o priznanih cepivih in potrdilih o cepljenju so dostopne na naslednjih povezavah:
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#noncitizen
- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html#annex


Od 12.6.2022 dokazilo o negativnem testu na COVID-19 ali dokazilo o prebolelem Covid-19 ni več potrebno.

Poleg tega morajo potniki v roku 72 ur pred vkrcanjem na letalo podpisati izjavo, v kateri potrdijo, da izpolnjujejo pogoje za vstop v ZDA. 

Vsi potniki morajo letalski družbi predložiti svoje kontaktne podatke za lažje sledenje okužbam, tj. za vzpostavitev kontakta s potnikom in njegovimi drugimi kontakti v primeru, da so bili izpostavljeni okuženi ali bolni osebi z nalezljivo boleznijo Covid-19.

Po prihodu v ZDA

Po prihodu v ZDA je potrebno upoštevati smernice CDC.

Necepljeni potniki se morajo ponovno testirati 3-5 dni po vstopu v ZDA in tudi v primeru negativnega testa ostati v 7-dnevni karanteni, razen v kolikor so preboleli Covid-19 v zadnjih 90 dneh. V primeru pozitivnega testa ali razvoja simptomov, se morajo samoizolirati.  Osebe, ki ostanejo v ZDA več kot 60 dni, se morajo polno cepiti v 60 dneh po vstopu, razen v kolikor sodijo med izjeme (npr. otroci do 18 leta starosti).

Tudi otroci se morajo po prihodu v ZDA testirati v roku 3-5 dni po vstopu. Za necepljene otroke obvezna karantena ni predvidena, razen v kolikor je test pozitiven ali kažejo znake okužbe. 

CDC cepljenim potnikom priporoča ponovno testiranje v roku 3-5 dni po prihodu, samoopazovanje in samoizolacijo, v kolikor kažejo znake okužbe, ter nato ponovno testiranje.

Več informacij -  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html#anchor_1634928804881 

Ostale povezave

Potniki lahko pogoje za vstop v ZDA preverijo na naslednji povezavi - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/travel-assessment/index.html 

Razglas predsednika "A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-⁠19 Pandemic" je dostopen na naslednji povezavi: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/25/a-proclamation-on-advancing-the-safe-resumption-of-global-travel-during-the-covid-19-pandemic/

Uradne informacije lahko spremljate na spletni strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji: https://si.usembassy.gov/visas/