Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /Priznavanje in vrednotenje izobrazbe pridobljene v tujini /

Priznavanje in vrednotenje izobrazbe pridobljene v tujini

Informacije o priznavanju in vrednotenju izobrazbe so na voljo na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/vrednotenje_izobrazevanja/