Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /Univerza na Primorskem /

Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem je tretja največja in najmlajša univerza v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 2003 in je trenutno sestavljena iz 13 članic. UL sestavlja med njimi sedem fakultet, dva raziskovalna inštituta, študentski domovi, univerzitetna knjižnica in dve pridruženi članici. Glavni sedež univerze je v Kopru, med tem ko imajo posamezne članice sedeže tudi drugod po Obali, med drugim v Portorožu. Trenutno Univerzo na Primorskem obiskuje 6168 študentov, med tem ko število zaposlenih znaša 723.  Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja. Naloga Univerze na Primorskem je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

Povezava do spletne strani Univerze na Primorskem: http://www.upr.si/ 

Povezava do seznama članic Univerze na Primorskem: http://www.upr.si/index.php?page=members&item=45 

Mednarodno sodelovanje

Univerza na Primorskem je aktivna tudi na področju mednarodnega sodelovanja z tujimi univerzami. Izmenjave se izvajajo tako na področju izobraževanja, kot na področju raziskovalnega dela, na podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru različnih mednarodnih programov. Univerza na Primorskem svojim študentom in sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave v okviru programa Srednjeevropske pobude CEEPUS in programa Evropske komisije Erasmus. Prav v okviru programa Erasmus se odvija največje število izmenjav, ki so vse bolj priljubljene med študenti, vse večji pomen pa dobivajo tudi med zaposlenimi. Na to kaže tudi rast izmenjav, ki se povečuje vse od ustanovitve univerze.

Univerza na Primorskem ima trenutno sklenjenih 55 mednarodnih in 17 nacionalnih sporazumov. Bilateralne sporazume im sklenjene z univerzami iz štirih celin, med njimi tudi z univerzami iz ZDA, med katerimi so:

- San Diego State University,

- Hawai'i Pacific University,

- Dowling College,

- St. Thomas University,

- Ball State University.

 

Povezava do spletne strani glede mednarodnega sodelovanja: http://www.upr.si/index.php?page=static&item=4 

 

Kontakti odgovornih oseb za mednarodno sodelovanje Univerze na Primorskem:

-Tatjana Mikelić Goja

Vodja Sektorja za mednarodno sodelovanje

Titov trg 4, SI - 6000 Koper

Tel. : +386 5 61 17 556

Fax: +386 5 61 17 530

E-pošta: tatjana.mikelic.goja(at)upr.si 

 

-mag. Maja Bratuš Vidmar

Sektor za mednarodno sodelovanje

Titov trg 4, SI - 6000 Koper

Tel.: +386 5 61 17 634

Fax: +386 5 61 17 530

E-pošta: maja.vidmar(at)upr.si