Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /Center za Slovenščino kot drugi/tuji jezik /

Center za Slovenščino kot drugi/tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.

Vse informacije o tečajih slovenščine so na voljo na spletni strani Centra za slovenščino . Učbeniki Centra za slovenščino so na voljo v knjigarni Filozofske fakultete, nekaj drugih učbenikov in priročnikov pa je predstavljenih na spletni strani Society for Slovene Studies.

Na voljo je tudi učenje slovenščine na daljavo, Slovenščina na daljavo, ki ga organizirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Za popotnike po Sloveniji je na voljo internetna stran Slovenian For Travelers, kjer so zbrani osnovni izrazi pogovorne slovenščine.

Digital Dialectics  je spletna stran, ki nudi posameznikom individualno učenje osnov slovenščine.