Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Poroke in razveze /

Naknadni vpis poroke in razveze ter poroke v Sloveniji

Naknadni vpis poroke
Naknadni vpis razveze
Poroka v Sloveniji

Naknadni vpis poroke

Če ste se sklenili zakonsko zvezo na ozemlju ZDA, morate čim prej urediti naknadni vpis zakonske zveze v matični register RS.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:  

1. Izpolnjena in podpisana vloga 

2. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi, kjer je bila sklenjena zakonska zveza), overjeno s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi) in opremljeno s prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: POROČNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. fotokopija potnega lista ali rojstnega lista zakonca

4. izjava o izbiri priimka po poroki (izjava)
Če to ni prva poroka, morate priložiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okrožnem sodišču v Sloveniji ali drug ustrezen dokument (npr. potrdilo o smrti prejšnjega zakonca, overjeno s pečatom Apostille in opremljeno s prevodom v slovenski jezik, v kolikor je izdano v ZDA)

5. obrazec za dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (obrazec)

6. predplačana kuverta s številko za sledenje
Npr. US Postal Service, UPS, Fedex, idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), da boste izpisek iz poročne matične knjige lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se je zgodila na ozemlju ZDA, je razdeljen v dve fazi:

1. PRIZNANJE TUJE SODNE ODLOČBE – izvede Okrožno sodišče v RS

Stranka ta del postopka ureja sama.

Za ta postopek potrebujete:

1. Pravnomočno sodno odločbo o razvezi
        • overjeno z Apostille (več informacij)

2. prevod v slovenski jezik s strani sodnega tolmača (register)

Sodišče strankam v postopku neposredno pomaga ugotoviti, kaj točno je potrebno za posamezen postopek.

Stranke iz ZDA imajo ponavadi največ težav s klavzulo o pravnomočnosti, ki je sodišče ZDA ne izdajajo.

Priporoča se imenovanje pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

Plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno preposlati odločbo na pristojno upravno enoto, če stranka v postopku priznanja tuje sodne odločbe predloži prošnjo za posredovanje odločbe upravni enoti, s podatkom o pristojni upravni enoti in številki zadeve. Predlog za priznanje se poda na obrazcu, ki ga lahko stranka pridobi pri sodišču. 


2. VPIS RAZVEZE V MATIČNI REGISTER – izvede Upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko veleposlaništva.

Za vpis sta potrebna:
1. priznana tuja sodna odločba (rezultat postopka pod A) in

2. zapisnik o spremembi priimka po razvezi (zapisnik) – se naredi na veleposlaništvu
Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v šestih mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po šestih mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota.

Veleposlaništvo zapisnik pošlje na pristojno Upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču. S tem dobite tudi opravilno številko, ki jo lahko navedete v predlogu za priznanje.

 

 

Poroka v Sloveniji

Tujci, ki se želijo poročiti v Sloveniji, morajo na pristojni Upravni enoti predložiti:

1. Rojstni list (izpisek)
     • Če ni na mednarodnem obrazcu, overjen z Apostille

2.a Potrdilo o državljanstvu
     • Overjeno z Apostille

ali

2.b Veljaven potni list

3. Potrdilo o samskem stanu
     • Ustrezno overjeno

Noben dokument ne sme biti starejši od 6 mesecev in morajo biti prevedeni v slovenščino s strani sodnega tolmača.

Za dodatne informacije je pristojna Upravna enota, kjer bo poroka sklenjena.

Več informacij za ameriške državljane, ki se želijo poročiti v Sloveniji, je na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA v Ljubljani (link)