Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Poroke in razveze /

Naknadni vpis poroke in razveze

Naknadni vpis poroke
Naknadni vpis razveze

Naknadni vpis poroke

Če ste sklenili zakonsko zvezo na ozemlju ZDA, morate čim prej urediti naknadni vpis zakonske zveze v matični register RS.

V postopku se predloži:  

1. Vloga 

2. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi, kjer je bila sklenjena zakonska zveza), overjeno s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi).

Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi in pečat Apostille morata biti predložena s prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: POROČNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. Fotokopija potnega lista zakonca (v kolikor želi zakonec prevzeti priimek slovenskega zakonca, mora priimek spremeniti v matični državi in predložiti fotokopijo potne listine z novim priimkom)

4. Izjava o izbiri priimka po poroki (če priimek po poroki ni razviden iz potrdila o sklenjeni zakonski zvezi)

5. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov

6. Predplačana kuverta s številko za sledenje npr. US Postal Service, UPS, Fedex, idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) za posredovanje izpiska o sklenjeni zakonski zvezi s strani Veleposlaništva RS Washington na naslov stranke po opravljenem vpisu zakonske zveze v matični register RS. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

V kolikor ste bili predhodno poročeni in razveze še niste vpisali v matični register, morate priložiti tudi tujo sodno odločbo o razvezi priznano na Okrožnem sodišču v Sloveniji. V kolikor ste ovdovdeli, morate priložiti potrdilo o smrti prejšnjega zakonca, overjeno s pečatom Apostille in opremljeno s prevodom v slovenski jezik (velja za potrdila izdana v ZDA).

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se je zgodila na ozemlju ZDA, je razdeljen v dve fazi:

1. PRIZNANJE TUJE SODNE ODLOČBE – izvede Okrožno sodišče v RS

Stranka ta del postopka ureja sama. Pristojno sodišče v RS stranki v postopku neposredno nudi pomoč in posreduje ustrezne usmeritve. 

V postopku na sodišču se predloži:

1. Predlog za priznanje tuje sodne odločbe, ki se poda na obrazcu, ki ga lahko stranka pridobi pri sodišču. 

2. Pravnomočna sodna odločba o razvezi
   • overjena z Apostille (več informacij)
   • opremljena s prevodom v slovenski jezik s strani sodnega tolmača (register

Stranke iz ZDA imajo ponavadi največ težav s klavzulo o pravnomočnosti, ki je sodišča v ZDA ne izdajajo.

3. Taksa
Plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Priporoča se imenovanje pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno poslati odločbo na pristojno upravno enoto, če stranka v postopku priznanja tuje sodne odločbe predloži prošnjo za posredovanje odločbe upravni enoti, s podatkom o pristojni upravni enoti in številki zadeve.


2. VPIS RAZVEZE V MATIČNI REGISTER – izvede upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko veleposlaništva.

V postopku na veleposlaništvu se predloži:

1. Priznana tuja sodna odločba (rezultat postopka pod t. 1) 

2. Zapisnik o spremembi priimka po razvezi – se naredi na veleposlaništvu
Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v 12 mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po 12 mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota.

Veleposlaništvo zapisnik pošlje na pristojno upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču. S tem dobite tudi opravilno številko, ki jo lahko navedete v predlogu za priznanje.