Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Poroke in razveze /

Naknadni vpis poroke in razveze

Naknadni vpis poroke
Naknadni vpis razveze

Naknadni vpis poroke

Če ste sklenili zakonsko zvezo na ozemlju ZDA, morate čim prej urediti naknadni vpis zakonske zveze v matični register RS.

V postopku se predloži:  

1. Vloga 

2. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi (pridobite ga pri Vital Records v zvezni državi, kjer je bila sklenjena zakonska zveza), overjeno s pečatom Apostille (pečat Apostille se pridobi pri pristojnem organu v zvezni državi, ki je izdala potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi).

Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi in pečat Apostille morata biti predložena s prevodom v slovenski jezik.

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni.

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

OPOZORILO: POROČNI LIST Z APOSTILLOM OSTANE V EVIDENCAH V SLOVENIJI IN GA STRANKA NE MORE DOBITI NAZAJ

3. Fotokopija potnega lista zakonca (v kolikor želi zakonec prevzeti priimek slovenskega zakonca, mora priimek spremeniti v matični državi in predložiti fotokopijo potne listine z novim priimkom)

4. Izjava o izbiri priimka po poroki (če priimek po poroki ni razviden iz potrdila o sklenjeni zakonski zvezi)

5. Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov

6. Predplačana kuverta s številko za sledenje
Npr. US Postal Service, UPS, Fedex, idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), da boste izpisek iz poročne matične knjige lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo izpiski poslani po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.

Prosimo, da priložite tudi obrazec s svojimi kontakti.

V kolikor ste bili predhodno poročeni in razveze še niste vpisali v matični register, morate priložiti tudi tujo sodno odločbo o razvezi priznano na Okrožnem sodišču v Sloveniji. V kolikor ste ovdovdeli, morate priložiti potrdilo o smrti prejšnjega zakonca, overjeno s pečatom Apostille in opremljeno s prevodom v slovenski jezik (velja za potrdila izdana v ZDA).

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se je zgodila na ozemlju ZDA, je razdeljen v dve fazi:

1. PRIZNANJE TUJE SODNE ODLOČBE – izvede Okrožno sodišče v RS

Stranka ta del postopka ureja sama. Pristojno sodišče v RS stranki v postopku neposredno nudi pomoč in posreduje ustrezne usmeritve. 

V postopku na sodišču se predloži:

1. Predlog za priznanje tuje sodne odločbe, ki se poda na obrazcu, ki ga lahko stranka pridobi pri sodišču. 

2. Pravnomočna sodna odločba o razvezi
   • overjena z Apostille (več informacij)
   • opremljena s prevodom v slovenski jezik s strani sodnega tolmača (register

Stranke iz ZDA imajo ponavadi največ težav s klavzulo o pravnomočnosti, ki je sodišča v ZDA ne izdajajo.

3. Taksa
Plačilo takse se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.

Priporoča se imenovanje pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno poslati odločbo na pristojno upravno enoto, če stranka v postopku priznanja tuje sodne odločbe predloži prošnjo za posredovanje odločbe upravni enoti, s podatkom o pristojni upravni enoti in številki zadeve.


2. VPIS RAZVEZE V MATIČNI REGISTER – izvede upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko veleposlaništva.

V postopku na veleposlaništvu se predloži:

1. Priznana tuja sodna odločba (rezultat postopka pod t. 1) 

2. Zapisnik o spremembi priimka po razvezi – se naredi na veleposlaništvu
Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v 12 mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po 12 mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota.

Veleposlaništvo zapisnik pošlje na pristojno upravno enoto s pojasnilom, da bo priznana tuja sodna odločba predložena naknadno, po zaključku postopka na sodišču. S tem dobite tudi opravilno številko, ki jo lahko navedete v predlogu za priznanje.