Veleposlaništvo RS Washington /Gospodarske zadeve /Gospodarski položaj Združenih držav Amerike /

Gospodarski položaj Združenih držav Amerike

Ameriško gospodarstvo ohranja prvo mesto med svetovnimi gospodarstvi, merjeno po višini nominalnega bruto domačega proizvoda.

Po najhujši finančni in gospodarski krizi zadnjih 70 let, ki je ZDA prizadela v 2008 in 2009, se je ameriško gospodarstvo vrnilo k rasti. Ta sicer ostaja zmerna, v povprečju zadnjih petih let je bila nekaj višja od 2%. 

Okrevanje gospodarstva se odraža tudi na trgu delovne sile – uradna stopnja brezposelnosti se je od rekordnih 10% iz oktobra 2009 do konca leta 2015 praktično prepolovila.

Vladna politika bo v letu 2021 osredotočena na obvladovanje gospodarskih posledic pandemije koronavirusa. Izvajanje uspešnega programa cepljenja prebivalstva je predpogoj vsakega gospodarskega okrevanja. Pri tem so Američani resnično uspešni. V zadnjih 100 dneh je bilo uporabljenih preko 300 milijonov doz cepiva proti koronavirusu. Ponudba cepiv na trgu je že večja od povpraševanja, zato lahko pričakujemo v tem letu velik izvoz cepiv v druge države. Se pa pojavljajo težave z novo verzijo virusa delta, predvsem pri necepljenih osebah.

 

2. Stanje na borzah

Stimulativni ukrepi ameriške administracije zelo pozitivno vplivajo na stanje na ameriških borzah, predvsem zaradi dotoka svežega denarja, ki ga imajo vlagatelji in razvojnih aktivnost največjih ameriških tehnoloških velikanov, ki poslujejo izjemno dobro.

Na Wall Streetu je zato vse v znamenju rastočih cen delnic iz tehnološkega sektorja (+3,5 odstotka), solidno rast pa so zabeležile tudi delnice iz sektorja trajnih potrošnih dobrin (+3,0 odstotka) in telekomunikacij (+2,4 odstotka). Med delnicami iz indeksa S&P 500 so se v minulem tednu najbolj podražile delnice družbe Twitter (+10,3 odstotka).

Od imenovanja novega predsednika se je S&P 500 index SPX povečal za 10%, kar je dobro znamenje okrevanja.   

 

3. Nezaposlenost

Ameriški urad za delovno statistiko (US Bureau of Labor Statistics) navaja, da je v tem trenutku nezaposlenost še vedno večja za 2.5%, kot je bila pred pandemijo. Pred pandemijo je bila stopnja nezaposlenosti v ZDA 6.3%. Se pa zelo zmanjšuje, saj je bilo samo od januarja ustvarjenih 1.384.000 novih delovnih mest.

Nezaposlenost v ZDA se zmanjšuje, a je seveda še vedno velika kriza ne samo zaposlovanja, temveč tudi vračanja nezaposlenih nazaj na delovna mesta.

 

4. Mednarodna trgovina in trgovinska bilanca

Navkljub slabim napovedim o trgovinski bilanci ZDA v letošnjem letu in velikemu deficitu rezultati kažejo dobro. V januarju je bil trgovinski deficit s svetom 68.2 milijarde US$, v mesecu februarju pa 71.1 Milijarde US$. V januarju so ZDA izvozile za 191.9 milijard US$ (1% več na zadnje leto) in uvozile 260.2 milijarde US$, kar je 1.2% več kot zadnje leto. Se pa trgovina s Kitajsko strmo zmanjšuje in sicer kar za 47%.

 

5. Inflacija

Nihče si v tem trenutku ne želi inflacije, saj bi prinesla preveliko breme pri odplačevanju javnega dolga. Zato je je zaskrbljajoča rast cen nekaterih kmetijskih izdelkov (več kot 6% v enem letu), stanovanj in hiš, ravno tako se zelo povečujejo cene rabljenih avtomobilov.

 

6. Stimulativni paketi

Nova administracija je do sedaj sprejela dva mega paketa okrevanja.  Prvi paket prinaša financiranje prioritetnih ciljev v boju proti pandemiji Covid-19, predvsem pa sredstva za testiranje in distribucijo cepiv. Lahko ga imenujemo tudi ambiciozen program proti revščini, ki prinaša veliko bonitet za prebivalstvo z najnižjimi prihodki.

Drugi paket lahko imenujemo infrastrukturni in obsega obsežna vlaganja v infrastrukturo, ceste, železnice, elektro omrežje, vodooskrbo, zelene tehnologije in obnovljive energetske vire.

 

7. Gospodarska rast

Brez dvoma imajo stimulativni ukrepi ameriške administracije velik vpliv na gospodarsko rast v ZDA. Glede na trenutne makroekonomske indikatorje lahko pričakujemo obetavno gospodarsko rast. Napovedi so sicer od vira do vira različni. V povprečju pa je občutek, da bo ameriško gospodarstvo v tem letu raslo po stopnji večji od 5%.

Temu pritrjuje tudi povečanje proizvodnje v industrijskem sektorju, v sektorju turizma, energetiki, predvsem pa v ameriških največjih tehnoloških gigantih. Napoved IMF za gospodarskvo rast za ZDA v letošnjem letu je 4.4%.