Veleposlaništvo RS Washington /Gospodarske zadeve /Gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike /

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA

ZDA so po trenutno veljavnem programu spodbujanja internacionalizacije slovenskega gospodarstva Mednarodni izzivi 2015-2016 poleg Turčije in Japonske uvrščene med prioritetne trge. 

Slovenija je kot članica EU med drugim vključena tudi v pogajanja med EU in ZDA o sklenitvi Čez-atlantskega partnerstva za trgovino in naložbe (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Obe pogajalski strani sta zavezani ambicioznemu dogovoru, ki naj bi med drugim odpravil večino ovir za blagovno menjavo v atlantskem gospodarskem prostoru, pa tudi sprostil menjavo storitev in izboljšal pogoje za povečanje naložbenih tokov. 


Blagovna menjava 

Blagovna menjava med državama se po upadu v letu 2012 znova krepi in je bila v minulem letu 2015 rekordna. 

Obseg bilateralne blagovne menjave se je leta 2015 povečal za 17% glede na leto 2014 in je dosegel skoraj €824 milijonov. Vrednost slovenskega izvoza v ZDA se je glede na leto poprej dvignila za 13% na € 493 milijonov, za kar četrtino pa je bila višja rast uvoza iz ZDA, katerega vrednost je dosegla € 331 milijonov. Presežek v dvostranski menjavi je tudi v letu 2015 ostal na strani Slovenije in sicer v višini € 161 milijonov. 

Izvoženo blago iz RS v ZDA v letu 2014 (Vir: Statistični Urad RS): farmacevtski proizvodi (18%), električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke (16%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (16%), železo in jeklo (11%). 

Uvoženo blago v RS iz ZDA v letu 2014 (Vir: Statistični Urad RS):  mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski (36%), jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli (21%). 

Storitve 

V letu 2014 je skupni obseg storitvene menjave med državama dosegel € 177 mio, kar pomeni povečanje za 11 % glede na leto 2013. Izvoz storitev je vrednostno znašal 104 mio EUR, uvoz pa 73 mio EUR. V izvozu storitev so prevladovale ostale poslovne storitve, transport, potovanja ter telekomunikacijske, računalniške in informativne storitve. Med uvoznimi storitvami so izstopale storitve, ki sodijo v rubriko nadomestilo za uporabo intelektualne lastnine, transport in ostale poslovne storitve.

Turizem

V letu 2014 je Slovenijo obiskalo 65.158 turistov iz ZDA, kar je za 10% več kot v letu 2013.  Ustvarili so 145.625 nočitev, kar je za 11% več kot leta 2013. Število prihodov turistov iz ZDA v letu 2014 predstavlja 2,7 % delež vseh tujih prihodov v RS (vir: Statistični urad RS).


Naložbe
 

Po podatkih Banke Slovenije je bilo v Sloveniji konec leta 2014 za €22,1 mio neposrednih naložb iz ZDA. Slovenska podjetja pa so imela konec leta 2014 za € 50,5 mio neposrednih naložb v ZDA.