Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /Univerza v Mariboru /

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je druga največja univerza v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1975, njeni zametki pa segajo vse do leta 1859. Na univerzo je trenutno vpisanih 18.000 študentov, zanje pa skrbi okoli 1700 zaposlenih. Univerzo sestavlja 19 članic, med njimi 17 fakultet, študentski domovi in Univerzitetna knjižnica v Mariboru. Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter prenašanje znanja skozi vsepovezanost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in umetnosti v širšo družbeno skupnost.

Povezava do spletne strani Univerze v Mariboru: http://www.um.si/Strani/default.aspx

Povezava do seznama članic Univerze v Mariboru:
http://www.um.si/univerza/clanice/Strani/default.aspx

Mednarodno sodelovanje

Univerza v Mariboru si močno prizadeva za internacionalizacijo in za krepitev prepoznavnosti v evropskem in svetovnem visokošolskem prostoru. Trenutno ima sklenjene bilateralne sporazume z 91  ustanovami s štirih celin in je članica številnih mednarodnih visokošolskih zvez. Od leta 1999 aktivno sodeluje v programu Erasmus.  V študijskem letu 2011/2012 se je v tujino odpravilo  ca. 280 študentov, med tem ko je prišlo v Maribor predavat ca. 350 tujih študentov. Letno na Univerzo v Mariboru predava ca. 40 tujih predavateljev, odhaja pa pribl. 90 visokošolskih učiteljev na tuje univerze. Univerza v Mariboru ima sklenjene bilateralne pogodbe o partnerstvu z naslednjimi univerzami iz ZDA:

-          Cleveland State University,

-          Colorado State University of Pueblo,

-          Portland State University,

-          The University of Pittsburg School of Medicine,

-          University of Baltimore,

-          University of Denver.

 

Dodatne informacije glede mednarodnih sodelovanj in izmenjav: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/default.aspx

Kontakt:

Služba za mednarodno sodelovanje

Rektorat, soba 112

Slomškov trg 15

2000 Maribor

T: 02 23 55 322

F: 02 23 55 438

 

E: intercenter(at)um.si