Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Izpiski o rojstvu, poroki in smrti /

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti, evidentirani v Sloveniji, pošljite na naslov veleposlaništva.

Konzularna taksa znaša 30 USD na izpisek.

Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti

Priporočamo, da se z obrazcem pošlje tudi predplačana kuverta s številko za sledenje
(npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od veleposlaništva na vaš naslov, da boste izpisek lahko prejeli po pošti.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.