Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Izpiski o rojstvu, poroki in smrti /

Pridobitev izpiskov porok, rojstev, smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti, evidentirani v Sloveniji, pošljite na naslov veleposlaništva.

Konzularna taksa znaša 30 USD na izpisek.

Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti

Priporočamo, da se z obrazcem pošlje tudi predplačana kuverta s številko za sledenje
(npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), da boste izpisek lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto morajo vsebovati poštni naslov stranke tako kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.