Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Izpiski o rojstvu, poroki ali smrti /

Pridobitev izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, poroki ali smrti

Izpolnjen obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu, poroki ali smrti evidentirani v Sloveniji pošljite na naslov veleposlaništva.

Konzularna taksa znaša 26 USD na izpisek.

Konzularna taksa se poravna z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia«. Osebnih čekov ali gotovine ne sprejemamo.

Obrazec za pridobitev izpiska o rojstvu ali poroki

Obrazec za pridobitev izpiska o smrti

Priporočamo, da z obrazcem posredujete tudi predplačano kuverto s številko za sledenje, npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), da boste izpisek lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Če k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, bodo potrdila poslana po navadni USPS pošti. Veleposlaništvo v tem primeru ne zagotavlja, da bo pošiljka dostavljena.