Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Overitve /

OVERITVE

Diplomatsko - konzularna predstavništva Republike Slovenije opravljajo upravne overitve podpisov na zasebnih listinah, fotokopij in prevodov.

Z overitvijo se ne potrjuje resničnosti vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

1. Overitve podpisov
2. Overitve fotokopij ali prevodov

 

1. Overitve osebnih podpisov

A) Overitve podpisov na Veleposlaništvu
1. Se opravijo osebno na veleposlaništvu
2. Obrazec za overitve je dostopen tukaj
3. Konzularna taksa za overitev podpisa v višini 22 USD.
Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV ALI KREDITNIH KARTIC NE SPREJEMAMO!)
4. Preko elektronske pošte na sloembassy.washington(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00)

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali overitev veleposlaništva zadostuje!
 
B) Overitev podpisa pri notarju v ZDA (Notary Public) in pridobitev Apostilla
Republika Slovenija in ZDA sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961 (več informacij je na voljo tukaj). Dokumenta z Apostillom ni treba dodatno overjati na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA. Apostille je poseben list papirja, ki ga pristojni organi pritrdijo na originalni dokument. 

Najprej morate svoj podpis na dokumentu overiti pred notarjem v ZDA, nato pa pri pristojnem organu v zvezni državi, kjer ima notar pooblastilo, sprožiti postopek za pridobitev Apostilla, s katerim se nadoveri notar.

2. Overitve fotokopij

 1. je mogoče opraviti po pošti
 2. Obrazec za overitve je dostopen tukaj
 3. konzularna taksa za overitev je 16 USD na dokument
 Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV NE SPREJEMAMO!)
 4. k vlogi predložiti original in fotokopijo dokumenta
 
Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug! Prevod priskrbi stranka sama. Prevodi z Google Translate niso ustrezni!!
Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj.
*Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.

 5. predplačano ovojnico hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljeno od veleposlaništva na vaš naslov, da boste overjen dokument lahko prejeli po pošti