Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Overitve /

OVERITVE

Diplomatska in konzularna predstavništva RS opravljajo upravne overitve podpisov na javnih in zasebnih listinah ter overitve fotokopij.

1. Overitve osebnih podpisov
2. Overitve fotokopij
3. Prevodi listin
 

1. Overitve osebnih podpisov

A) Overitev podpisa na veleposlaništvu 

Overitev podpisa predlagatelja na zasebni listini se opravi osebno na veleposlaništvu. Stranka mora listino podpisati pred uradno osebo na veleposlaništvu.

Z overitvijo podpisa na listini se ne potrjuje pristnosti in resničnosti vsebine listine. Overitev veleposlaništva potrjuje zgolj pristnost podpisa na zasebni listini. 

Listine, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Konzularna taksa za overitev podpisa je 19 USD. Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV ALI KREDITNIH KARTIC NE SPREJEMAMO).

Za overitev podpisa na zasebni listini je potrebno preko elektronske pošte na consular.washington(at)gov.si zaprositi za termin. Prosimo, da predlagate dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

Prosimo, da se pri slovenskih organih, katerim je listina namenjena, predhodno pozanimate ali upravna overitev veleposlaništva zadostuje.

 

B) Overitev podpisa pri notarju v ZDA (Notary Public) in pridobitev Apostilla

Najprej morate svoj podpis na dokumentu overiti pred notarjem v ZDA, nato pa pri pristojnem organu v zvezni državi, kjer ima notar pooblastilo, sprožiti postopek za pridobitev Apostilla, s katerim se nadoveri overitev notarja.

Republika Slovenija in ZDA sta podpisnici Konvencije o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin z dne 5. oktobra 1961 (več informacij je na voljo tukaj). Dokumenta z Apostillom ni treba dodatno overjati na konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA. Apostille je poseben list papirja, ki ga pristojni organ pritrdi na originalni dokument. 

 

 

2. Overitve fotokopij

Overitev fotokopije originalnega dokumenta je mogoče opraviti po pošti. 

Predložiti je potrebno:

1. Original in fotokopija dokumenta
2. Konzularna taksa: 14 USD za prvo stran in 6 USD za vsako naslednjo stran dokumenta 
Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV NE SPREJEMAMO)
3. Predplačana ovojnica hitre pošte (npr. US Postal Service, UPS, Fedex, idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) naslovljena od veleposlaništva na vaš naslov, da boste overjen dokument lahko prejeli po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika. 

3. Prevodi tujih listin

Veleposlaništvo ne nudi prevajalskih uslug. 

Seznam prevajalcev za slovenski jezik najdete tukaj. Veleposlaništvo Republike Slovenije ne jamči za kakovost prevodov in nima nobene povezave z naštetimi prevajalci.