Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Sprememba prebivališča /

Sprememba stalnega prebivališča

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, štev.9/2001) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka).

Če tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS. Točen naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov.

Urejanje stalnega prebivališča ima tudi davčne posledice.

Več o mednarodni obdavčitvi si lahko preberete na strani Ministrstva za finance tukaj. Dodatnea pojasnila so na voljo tukaj.

Prosimo, da na elektronski naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o vašem novem naslovu:

Odjava stalnega prebivališča iz Republike Slovenije

 

Če spreminjate naslov v tujini, prosimo izpolnite naslednji obrazec ter ga skupaj z dokazom o vašem naslovu pošljete na elektronski naslov veleposlaništva:

Sprememba stalnega prebivališča v tujini

Sprememba začasnega prebivališča

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, ko namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča.

Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v RS stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o naslovu:

Začasno prebivališče v tujini