Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Sprememba naslova /

Sprememba stalnega naslova

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016) je državljan RS, ki se  izseli z območja Republike Slovenije, dolžan prijaviti stalni naslov v tujini.  

Če točnega naslova ob odhodu iz RS ne poznate, ga lahko prijavite kadar koli pozneje, tudi preko našega veleposlaništva. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj je vsak državljan po uradni dolžnosti vpisan v evidenco volilne pravice. Točen naslov v tujini je zagotovilo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na svojem naslovu v tujini. 

Otroku prijavita stalni naslov v tujini oz. njegovo spremembo oba starša, lahko pa tudi samo eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik.
Soglasje drugega starša ni potrebo in sicer: 
- če otroka prijavlja na naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev;
- če se prijava izvaja za otroka tujca;
- če otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo;
- če je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
- če prebivališče drugega starša ni znano;
- če je drugemu staršu odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica;
- če je drug starš zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Urejanje stalnega naslova v tujini ima lahko tudi davčne posledice.

Več o mednarodni obdavčitvi si lahko preberete na strani Ministrstva za finance tukaj. Dodatna pojasnila so na voljo tukaj.

Prosimo, da na elektronski naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o vašem novem naslovu:

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini za polnoletne osebe

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini za mladoletne osebe

 

 

Sprememba začasnega naslova

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS, ko namerava posameznik odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 3. člena Zakona o prijavi prebivališča.

Prijava začasnega naslova v tujini je omejena na 4 leta, a jo je možno obnoviti pred potekom tega obdobja.

Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen začasni naslov v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v RS stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Prosimo, da na poštni naslov veleposlaništva pošljete izpolnjen in podpisan obrazec ter dokaz o naslovu:

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini za polnoletne osebe

OBRAZEC - Ureditev naslova v tujini za mladoletne osebe

IZDAJA POTRDIL

Veleposlaništvo lahko na zahtevo strank po novem izdaja naslednja potrdila:
1. Potrdilo o stalnem prebivališču / stalnem naslovu v tujini
2. Potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih / stalnih naslovih v tujini
3. Potrdila o naslovih za vročanje
4. Potrdilo o začasnem prebivališču / začasnem naslovu v tujini
5. Potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih / začasnih naslovih v tujini
6. Potrdilo iz gospodinjske evidence z osebnimi podatki vseh članov
7. Potrdilo iz gospodinjske evidence o številu članov


Taksa za izdajo potrdila izven postopka spremembe je 15 USD.