Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Izguba / odtujitev potnega lista /

Izguba / odtujitev potnega lista

V primeru izgube ali kraje potnega lista je potrebno izgubo ali krajo prijaviti pristojnim organom države (policija), v kateri je bil dokument izgubljen. Izgubo ali krajo potnega lista v ZDA je praviloma potrebno prijaviti policijski postaji v kraju, kjer je bil potni list izgubljen ali ukraden.       

Priporočljivo je, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oz. da imate s seboj vsaj dve vrsti identifikacijskih dokumentov.

 

Po prijavi pristojnim organom se kontaktira veleposlaništvo, ki vam bo pomagalo v okviru svojih pristojnosti.