Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Potni list /

KDO LAHKO ZAPROSI ZA NOV POTNI LIST IN KJE?

Državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, lahko vlogo za izdajo novega potnega lista vložijo pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. 

Republika Slovenija izdaja potne liste z različno veljavnostjo:

1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda potni list z veljavnostjo treh let

2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let, se izda potni list z veljavnostjo pet let

3. Polnoletni državljan lahko dobi potni list z veljavnostjo deset let.

4. V izjemnih primerih, ko prstnih odtisov ni mogoče odvzeti zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave, se izda potni list z veljavnostjo enega leta.

ALI JE VLOGO POTREBNO PODATI OSEBNO NA VELEPOSLANIŠTVU?

Vloga za potni list mora biti zaradi identifikacije in odvzema prstnih odtisov vložena OSEBNO, in sicer le na veleposlaništvu v Washingtonu, DC, ali Generalnem konzulatu v Clevelandu, OH.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so otroci do 8. leta starosti).

Za nov potni list NI MOGOČE zaprositi na konzulatih pod vodstvom častnih konzulov.

Občasno veleposlaništvo organizira konzularne ure v New Yorku in San Franciscu. Ko se določi točen termin konzularnih ur, se na spletni strani pod novicami in na FB strani objavijo podrobnejše informacije.

KAJ MORA BITI UREJENO PREDEN LAHKO ZAPROSITE ZA NOV POTNI LIST?

Urejeno osebno ime

Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili osebno ime s poroko, morate pred izdajo novega potnega lista z novim osebnim imenom urediti naknadni vpis poroke v matični register RS.

Urejen stalni naslov 

Pred podajo vloge za potni list morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v registru stalnega prebivalstva Slovenije.

VPRAŠALNIK

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za nov potni list, pošljite na elektronski naslov veleposlaništva tudi izpolnjen naslednji vprašalnik (v pdf formatu), ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

BIOMETRIJA

Od leta 2009 Republika Slovenija izdaja biometrične potne listine z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov.

Uporaba posameznikovih biometričnih lastnosti predstavlja najsodobnejši trend uporabe sodobne tehnologije v boju pred ponarejanjem ali prenarejanjem dokumentov, predstavlja pa tudi pomemben korak v boju proti terorizmu.

Kontrola biometričnih podatkov, zapisanih na čipu se lahko izvaja izključno pri prehodu meje, in sicer s primerjavo biometričnih značilnosti osebe, ki prehaja mejo, z biometričnimi značilnostmi podobe obraza in prstnih odtisov, zapisanih na čipu potnega lista.

Slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:

- prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12 let;

- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Zaradi zdravstvenih razlogov se lahko odvzame tudi prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;

- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda potni list brez biometrije prstnih odtisov s standardno veljavnostjo;

- odvzeti prstni odtisi se v evidenci potnih listin ne hranijo; izbrišejo se po vpisu datuma prejema potnega lista.

TERMIN

Preko elektronske pošte na consular.washington(at)gov.si zaprosite za termin. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev potnega lista.

Priporočamo, da za termin zaprosite pravočasno. Veleposlaništvo bo potni list prejelo v okvirno 14 dneh po oddaji vloge, v kolikor prosilec izpolnjuje pogoje za izdajo.

KAJ MORATE PRINESTI S SEBOJ:

1. Stari potni list Republike Slovenije

Če potnega lista RS nimate, predložite osebni dokument s fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.


2. Fotografija

Ena fotografija (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve):

  • obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti vsaj 5 mm praznega prostora od glave do roba)

  • slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro

  • oseba ne sme kazati zob

  • glava poravnana, nos na sredini slike

  • ostrina in kontrast sta pomembna

  • obraz enakomerno osvetljen in brez senc

  • za osebe, ki nosijo očala: okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva

  • pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)

  • pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika


3. Predplačana kuverta s številko za sledenje

Npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), v kolikor želite izdan potni list prejeti po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljen potni list. Če želite potni list prejeti po pošti, prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje potnega lista po pošti.

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate potni list prevzeti osebno na veleposlaništvu.


4. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO).

Konzularna taksa znaša:

6 USD za vlogo za potni list

+

- 109 USD za potni list z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe

- 70 USD za potni list z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3 do 18 let starosti

- 51 USD za potni list z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3 let starosti