Veleposlaništvo RS Washington /Obrambni ataše /

O slovenski vojski

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.

Poslanstvo

Poslanstvo Slovenske vojske je, da v sodelovanju z zavezniki:

 • izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije,
 • odvrne vojaško agresijo na Republiko Slovenijo,
 • vzpostavi suverenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter
 • prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti.

Naloge

Bistvene naloge:

 • vzdrževanje pripravljenosti za delovanje,
 • aktiviranje in mobiliziranje sil,
 • premestitev v območje delovanja,
 • defenzivno in
 • ofenzivno delovanje.

Druge naloge:

 • prispevek k mednarodnem miru, varnosti in stabilnosti,
 • podpora pri zagotavljanju varnosti in blaginje državljanov Slovenije.

Sestava

Slovensko vojsko sestavljajo pripadniki stalne in rezervne sestave.

Stalna sestava so poklicni pripadniki Slovenske vojske, rezervna pa državljani, ki sklenejo pogodbo o službi v rezervni sestavi.

SESTAVA SV - podatki za december 2013

Število

Delež

Stalna sestava

7339

84,2 %

Pogodbena rezerva

1375

15,8 %

Skupaj

8714

100 %

Stalna sestava

Stalna sestava so poklicni pripadniki vojske: vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne osebe delajo v vojski, vendar ne opravljajo vojaške službe.

STALNA SESTAVA SV - podatki za december 2013

Število

Delež

Častniki

1153

15,7 %

Podčastniki

2009

27,4 %

Vojaki

3128

42,6 %

Višji vojaški uslužbenci

246

3,3 %

Nižji vojaški uslužbenci

357

4,9 %

Civilne osebe

426

5,8 %

Uradniki

20

0,3 %

Skupaj

7339

100 %

Moški

6205

84,5 %

Ženske

1134

15,5 %

Rezervna sestava (pogodbena rezerva)


Rezervna sestava Slovenske vojske so državljani, ki na podlagi prostovoljne odločitve z Ministrstvom za obrambo sklenejo pogodbo o opravljanju službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

 

Prostovoljno služenje vojaškega roka

Od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka Slovenska vojska državljanom nudi možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka. Od leta 2004 do novembra 2013 je bilo na 15-tedensko temeljno vojaško strokovno usposabljanje napotenih 2374 vojakov prostovoljcev, od tega 281 žensk.

 

Dodatne informacije:

-Slovenska vojska

-Ministrstvo za obrambo