Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Osebna izkaznica /

Kdo lahko zaprosi za novo osebno izkaznico in kje?

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Republika Slovenija izdaja osebne izkaznice z različno veljavnostjo:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda osebna izkaznica z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let.

Ali je vlogo potrebno podati osebno na veleposlaništvu?

Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati in podati prstne odtise.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so otroci do 8. leta starosti).

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu v Washingtonu, DC, ali Generalnem konzulatu v Clevelandu, OH.

Za novo osebno izkaznico NI MOGOČE zaprositi na konzulatih pod vodstvom častnih konzulov.

Občasno veleposlaništvo organizira konzularne ure v New Yorku in San Franciscu. Ko se določi točen termin konzularnih ur, se na spletni strani pod novicami in na FB strani objavijo podrobnejše informacije.

 

 

Kaj mora biti urejeno preden lahko zaprosite za novo osebno izkaznico?

Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili osebno ime s poroko, morate pred izdajo nove osebne izkaznice z novim osebnim imenom urediti naknadni vpis poroke.


Urejen stalni naslov
Pred podajo vloge za osebno izkaznico morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

Vprašalnik

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za novo osebno izkaznico, pošljite na elektronski naslov veleposlaništva tudi izpolnjen naslednji vprašalnik (v pdf formatu), ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Biometrija

Od leta 2022 Republika Slovenija izdaja osebne izkaznice z biometrijo podobe obraza in dveh prstnih odtisov.

Slovenska zakonodaja glede biometrije prstnih odtisov določa:
- prstni odtisi se odvzamejo vsem, ki so starejši od 12 let;
- državljanu se ob vložitvi vloge z elektronsko napravo (posebnim čitalcem prstnih odtisov) odvzameta prstna odtisa levega in desnega kazalca. Zaradi zdravstvenih razlogov se lahko odvzame tudi prstni odtis drugega prsta (odtis sredinca, prstanca ali palca);
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasne narave (npr. opekline, ureznine oz. druge poškodbe, za katere se predvideva, da bodo pozdravljene), ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda osebna izkaznica brez biometrije prstnih odtisov, vendar zgolj z veljavnostjo enega leta;
- če državljanu zaradi zdravstvenih razlogov trajne narave (npr. oseba brez prstov ali s trajnimi poškodbami prstov) ni mogoče odvzeti prstnih odtisov, se mu izda osebna izkaznica brez biometrije prstnih odtisov s standardno veljavnostjo;
- odvzeti prstni odtisi se v evidenci izdanih osebnih izkaznic hranijo najdlje do vročitve osebne izkaznice, vendar ne več kot 90 dni od datuma izdaje osebne izkaznice.

Termin

Preko elektronske pošte na consular.washington(at)gov.si zaprosite za termin.

Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev osebne izkaznice.

Kaj morate prinesti s seboj

1. Stara osebna izkaznica

Če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument s fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Fotografija

Ena novejša fotografija (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve):
• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti vsaj 5 mm praznega prostora od glave do roba)
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• za osebe, ki nosijo očala: okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.

3. Soglasje drugega starša ob podaji vloge za mladoletnega otroka

Za državljana, ki ni poslovno sposoben, vložita vlogo starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. 

Soglasje drugega od staršev pri vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice otroku ni potrebno, če:
1. otrok prebiva na naslovu, ki je enak naslovu obeh staršev;
2. vlaga vlogo tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo;
3. njegovo prebivališče ni znano;
4. mu je odvzeta starševska skrb;
5. je zadržan izvajati starševsko skrb.


4. Dve predplačani kuverti hitre pošte s številko za sledenje

Npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), v kolikor želite izdano osebno izkaznico in začetno geslo prejeti po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubo osebne izkaznice in začetnega gesla, v kolikor se osebna izkaznica in geslo z ločenima kuvertama posredujeta po pošti. Če želite osebno izkaznico in začetno geslo prejeti po pošti, prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje osebne izkaznice in začetnega gesla po pošti.  

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na veleposlaništvu.


5. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO).

Konzularna taksa znaša:

6 USD za vlogo za OI

+
- 70 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe
- 54 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3. do 18. leta starosti
- 38 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. leta starosti