Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Osebna izkaznica /

Kdo lahko zaprosi za novo osebno izkaznico in kje?

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Republika Slovenija izdaja štiri vrste osebnih izkaznic:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let pa z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let.
4. Če je državljan več kot enkrat izgubil osebno izkaznico, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.

Moram za novo osebno izkaznico osebno na veleposlaništvo?

Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so dojenčki in otroci do 8. leta starosti).

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu v Washingtonu, DC ali Generalnem konzulatu v Clevelandu, OH.

 

Kaj mora biti urejeno preden lahko zaprosite za novo osebno izkaznico?

Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili ime s poroko, morate pred izdajo nove osebne izkaznice z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa poroke.


Urejen stalni naslov
Pred vlogo za osebno izkaznico morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

Vprašalnik

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za novo osebno izkaznico, pošljite na elektronski naslov  veleposlaništva tudi izpolnjen naslednji vprašalnik, ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Termin

Preko elektronske pošte na sloembassy.washington(at)gov.si zaprosite za termin.

Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev osebne izkaznice.

Kaj morate prinesti s seboj

1. Stara osebna izkaznica

Če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Fotografija

eno fotografijo (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve!):
• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti  3 do 5 mm praznega prostora od glave do roba
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• za osebe, ki nosijo očala (okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne   sme biti vidnega odseva)
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.


3. Predplačana kuverta hitre pošte s številko za sledenje

(npr. US Postal Service, UPS, idr.; ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number) v kolikor želite izdano osebno izkaznico prejeti po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto morajo vsebovati poštni naslov stranke tako kot pošiljatelja in prejemnika.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. Če želite osebno izkaznico prejeti po pošti prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje OI po pošti.

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na veleposlaništvu. Brez izjem!


4. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z gotovino ali denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO!).

Konzularna taksa znaša:

7 USD za vlogo za OI

+

- 77 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe
- 60 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3. do 18. leta starosti
- 42 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. leta starosti
- 34 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 1. leta – v primeru izgube osebne izkaznice več kot enkrat