Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Osebna izkaznica /

Kdo lahko zaprosi za novo osebno izkaznico in kje?

Od leta 2013 lahko slovenski državljani, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo, vlogo za novo osebno izkaznico vložijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu RS v tujini.

Republika Slovenija izdaja osebne izkaznice z različno veljavnostjo:
1. Državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let.
2. Državljanu staremu od treh do osemnajst let se izda osebna izkaznica z veljavnostjo pet let.
3. Polnoletni državljan lahko dobi osebno izkaznico z veljavnostjo deset let.

Ali je vlogo potrebno podati osebno na veleposlaništvu?

Vlogo mora državljan vložiti OSEBNO, saj se v postopku ugotavlja njegova istovetnost, skladnost priložene fotografije z dejansko podobo, na vlogo pa se mora tudi podpisati.

Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let (in ki ni sklenila zakonske zveze), vlogo poda zakoniti zastopnik, otrok pa mora biti na veleposlaništvu navzoč (izjema so otroci do 8. leta starosti).

Vloga se lahko vloži le na veleposlaništvu v Washingtonu, DC, ali Generalnem konzulatu v Clevelandu, OH.

Za novo osebno izkaznico NI MOGOČE zaprositi na konzulatih pod vodstvom častnih konzulov.

Občasno veleposlaništvo organizira konzularne ure v New Yorku in San Franciscu. Ko se določi točen termin konzularnih ur, se na spletni strani pod novicami in na FB strani objavijo podrobnejše informacije.

 

 

Kaj mora biti urejeno preden lahko zaprosite za novo osebno izkaznico?

Urejeno osebno ime
Če ste v času veljavnosti osebne izkaznice spremenili osebno ime s poroko, morate pred izdajo nove osebne izkaznice z novim osebnim imenom urediti naknadni vpis poroke.


Urejen stalni naslov
Pred podajo vloge za osebno izkaznico morajo državljani urediti prijavo stalnega ali začasnega prebivališča v tujini v slovenskem matičnem registru.

Vprašalnik

Ko zaprosite za termin za vložitev vloge za novo osebno izkaznico, pošljite na elektronski naslov veleposlaništva tudi izpolnjen naslednji vprašalnik (v pdf formatu), ki omogoča preveritev obstoječih podatkov v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Termin

Preko elektronske pošte na sloembassy.washington(at)gov.si zaprosite za termin.

Predlagajte dan in uro med uradnimi urami (torek, sreda, četrtek 9:00-12:00, sreda 14:00 – 16:00).

V kolikor termin ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da ob zaprosilu za termin pošljete izpolnjen vprašalnik za pridobitev osebne izkaznice.

Kaj morate prinesti s seboj

1. Stara osebna izkaznica

Če osebne izkaznice RS še nimate, predložite osebni dokument s fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.

2. Fotografija

Ena fotografija (prosimo natančno poglejte priložena navodila in fotografa opozorite na zahteve):
• obraz naj ne bi zajemal več kot 70% fotografije (na vseh štirih straneh mora biti vsaj 5 mm praznega prostora od glave do roba)
• slika je lahko črno-bela ali barvna, ozadje svetlorjavo ali svetlomodro
• glava poravnana, nos na sredini slike
• ostrina in kontrast sta pomembna
• obraz enakomerno osvetljen in brez senc
• za osebe, ki nosijo očala: okvirji ne smejo prekrivati oči, na očalih ne sme biti vidnega odseva
• pri otrocih se ne sme videti rok staršev ali igrač (najbolje jih je slikati leže)
• pri svetlolasih oz. belolasih ljudeh je najboljša črno-bela slika.


3. Predplačana kuverta hitre pošte s številko za sledenje

Npr. US Postal Service, UPS, Fedex idr. (ovojnica mora biti sledljiva, imeti t.i. tracking number), v kolikor želite izdano osebno izkaznico prejeti po pošti. Vse kuverte in nalepke za hitro pošto Fedex morajo vsebovati poštni naslov stranke kot pošiljatelja in prejemnika.

Veleposlaništvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno osebno izkaznico. Če želite osebno izkaznico prejeti po pošti prosimo, da ob vlogi predložite tudi podpisano izjavo za pošiljanje osebne izkaznice po pošti.

V kolikor k vlogi ne priložite predplačane poštne kuverte, morate osebno izkaznico prevzeti osebno na veleposlaništvu.


4. Konzularna taksa

Konzularno takso je mogoče poravnati z denarnim nakazilom (Money Order), ki naj se glasi na »Embassy of Slovenia« (OSEBNIH ČEKOV IN KARTIC NE SPREJEMAMO).

Konzularna taksa znaša:

7 USD za vlogo za OI

+
- 80 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 10. let – za vse polnoletne osebe
- 62 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 5. let – za osebe od 3. do 18. leta starosti
- 43 USD za osebno izkaznico z veljavnostjo 3. let – za osebe do 3. leta starosti