Veleposlaništvo RS Washington /Izobraževanje /Program izmenjav Fulbright /

Štipendije za program Fulbright za leto 2017

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

 -.sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred;

 - mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo:

 - sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja;

 - štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Več informacij je na voljo na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/stipendije-za-program-fulbright-za-leto-2017-209-jr/