Veleposlaništvo RS Washington /Konzularne informacije /Dovoljenja za prebivanje /

Vložitev vloge

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa.

Splošne zahteve

Tujec mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: - tujec mora imeti veljaven potni list, katerega veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Sloveniji,
- ustrezno zdravstveno zavarovanje,
- potrdilo o nekaznovanosti, in
- zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.

Utemeljeni razlogi

Za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora tujec izpolnjevati tudi enega izmed zakonsko določenih namenov, zaradi katerega želi prebivati v Republiki Sloveniji. Takšni nameni so:
• zaposlitev ali delo,
• združitev družine s slovenskim državljanom, državljanom EU ali tujcem, ki ima v RS dovoljenje za prebivanje,
• status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU,
• študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
• drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
• slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.

Za dodatne informacije in pridobitev obrazcev se lahko obrnete na konzularni oddelek veleposlaništva.