Veleposlaništvo RS Washington /Gospodarske zadeve /Ukrepi za pomoč gospodarstva v ZDA zaradi COVID-19 /

UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU V ZDA ZARADI COVID-19

Z namenom pomoči gospodarstvu, prizadetemu zaradi COVID-19, je ameriška vlada sprejela več ukrepov, ki so namenjeni podjetjem in prebivalstvu. Izpostavljamo predvsem CARES Act, v skupni vrednosti preko 2.000 mrd USD, ki vsebuje:
Enkratno izplačilo posameznikom (1.200 USD na posameznika, 500 USD na otroka)
- 425 mrd USD za kredite, zavarovanje kreditov ali investicij za podjetja.
- 25 mrd USD za subvencije za letalske družbe ter 4 mrd USD za prevoznike tovora, ki se morajo uporabiti za plače zaposlenih in denarna nadomestila, ter dodatnih 25 mrd USD  oz. 4 mrd USD za kredite in zavarovanje kreditov.
- 350 mrd USD za kredite za MSP (do 500 zaposlenih), namenjenih za kritje stroškov plač in dodatkov, najemnine, plačano odsotnost z dela (npr. karantena, bolezen, skrb za družinske člane).
- 17 mrd USD v obliki kreditov in garancij za kredite za nespecificirana »podjetja, ki so kritična za vzdrževanje nacionalne varnosti«
- Povečanje zavarovanja za primer nezaposlenosti za max 600 USD na teden za do 4 mesece poleg tega, kar jim že plačuje zvezna država.

in »Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act« v skupni vrednosti 484 mrd USD (od tega 252 mrd USD za PPP).

POMEMBNEJŠE POVEZAVE GLEDE UKREPOV POMOČI ZA GOSPODARSTVO

Mala in srednja podjetja: Administracija za mala podjetja - Small Business Administration (SMA):
- Paycheck Protection Program (PPP) – kombinacija kreditov in nepovratnih sredstev za ohranitev delovnih mest. V primeru izpolnjevanja kriterijev za ohranjanje delovnih mest gre za nepovratna sredstva. Celotne informacije in posodobljene smernice.
- Express Bridge Loan (EBL) za SME. Gre za premostitveni kredit za čas, ko podjetje čaka na druge oblike podpore. Glavni namen je, da podjetja delujejo naprej. Vrednost kreditov je omejena na do 25.000 USD.
- Economic Injury Disaster Loan (EIDL) in EIDL Advance – premostitveni krediti v vrednosti do 10.000 USD za prejemnike, ki so le v trenutnih težavah zaradi COVID, sicer dobro poslujejo. Zaradi velikega zanimanja so v sedanji fazi namenjeni le kmetom (agricultural businesses).
- SBA Debt Relief – SBA bo prejemnikom kreditov iz njihovih prejšnjih programov plačala 6 mesecev glavnice, obresti in drugih s tem povezanih stroškov.

Treasury (Zakladnica)
- Smernice in postopki za podporo pri izplačilu plač za letalske prevoznike in pogodbenike pri koriščenju spodbud na osnovi CARES
- Davčne olajšave za ohranitev zaposlitev – delodajalci lahko uveljavljajo davčne olajšave za ohranitev delovnih mest.
- Krediti za letalske prevoznike in podjetja potrebna z vidika nacionalne varnosti

Kmetijstvo in prehrambena veriga:
- Ukrepi za pomoč ruralni skupnosti. Ukrepi so namenjeni reševanju stanovanjskega problema, plačilu storitev za programe na področju telekomunikacij in elektrike, ter zadrugam.
- Coronavirus Food Assistance Program – neposredna pomoč kmetov (po posameznih poljščinah oz. čredah).
- Program pomoči za kmete (farmers)

EXIM Banka (Export Import Bank) je objavila paket ukrepov za pomoč izvoznikom. Gre za pomoč ameriškim podjetjem, ki rabijo financiranje, z velikim poudarkom na MSP, ter tudi posojilodajalcem, da bi čim bolj zmanjšali problem likvidnosti.
- Začasno premostitveno financiranje
- Začasna razširitev financiranja pred izvozom
- Začasna razširitev garancij za financiranje dobaviteljskih verig
- Začasna razširitev programa garancij za delovni kapital
- Razširitev pomoči ameriškim  kupcem in izposojevalcem

Ukrepi US Chamber of Commerce
- US Chamber Small Business Initiative
- Coronavirus Small Business Guide
- Informacije o odpiranju gospodarstva po zveznih državah, vključno z oblikami pomoči
- Save Small Business Fund

Federal Reserve
- Main Street Lending Program  za pomoč MSP, ki so bili pred krizo v dobri finančni situaciji. Program sicer poteka v treh oblikah: the Main Street New Loan Facility (MSNLF), the Main Street Priority Loan Facility (MSPLF), in the Main Street Expanded Loan Facility (MSELF).

POSLOVNA POTOVANJA:

Imetniki ESTA ali vizuma B-1 (za poslovni obisk) ne morejo vstopiti v ZDA, v kolikor so se v zadnjih 14 dnevih nahajali v schengenskem prostoru, Združenem kraljestvu, Irski, LR Kitajski, Iranu in Braziliji. Enake omejitve veljajo v primeru tranzita preko schengenskega prostora, ZK, Irske, LR Kitajske, Irana in Brazilije.   

Več informacij o pogojih potovanja v ZDA in zdravstvenih ukrepih lahko najdete na povezavi:   http://www.washington.embassy.si/index.php?id=2252