Veleposlaništvo RS Washington /Novice /
10.05.2010  

Referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in vlado Republike Hrvaške

NAKNADNI ZAKONODAJNI REFERENDUM O ZAKONU O RATIFIKACIJI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠK

Referendum bo potekal 6. junija 2010. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu 2410 California Street, NW, Washington, DC 20008, bo odprto med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.

1) Slovenski državljani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v tujini (izseljenci - nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) lahko glasujejo na naslednja načina: 

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA, če so vpisani v posebni volilni imenik. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji  (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). 

- po pošti, pri čemer pa mora - za razliko od državnih volitev - pri referendumu volivec  zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji.

Zahtevek dostopen na spletni strani:

http://www.dvk.gov.si/AS2010/dokumenti/zahtevek_posta_izseljenci.pdf  

Rok za prijavo za glasovanje po pošti  je 22. maj 2010. Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo. 

Izseljenec, ki bo na dan 6. junija 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 3. junija 2010 (DKP, kjer je vpisan v volilni imenik bo nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji in v volilnem imeniku bo narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja). Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 6.6.2010 zglasi na volišču »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« bodo objavljeni na spletni strani www.dvk.gov.si kot tudi instruktivni obrazci za prijavo.

2) Slovenski državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a začasno živijo v tujini (zdomci) lahko glasujejo:

- na izbranem diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v ZDA, če o tem pravočasno obvestijo Državno volilno komisijo na zahtevanem obrazcu. Postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico). Volivci, ki bodo glasovali na Generalnem konzulatu bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev.

- po pošti, če o tem pravočasno obvestijo Državno volilno komisijo na zahtevanem obrazcu.

Zahtevek dostopen na spletni strani:

http://www.dvk.gov.si/AS2010/dokumenti/zahtevek_posta_dkp.pdf

Rok za prijavo za glasovanje po pošti ali na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu je 22. maj 2010. Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo.

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v ZDA, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 6.6.2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 5. junija 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 14. junija 2010 do 12.00 ure. 

Vse zahteve pošljite na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, ali po faksu na številko 011-386-1-433-1269, ali po elektronski pošti (skenirano zaradi podpisa): rvk(at)gov.si

Podrobne informacije in zahtevki so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si

Volišče bo odprto tudi na:

Slovenski narodni dom
18621 Neff Road

Cleveland, OH 44119-1633

 

Generalni konzulat Republike Slovenije v New Yorku
600 Third Avenue, 21st Floor
NY 10016