Veleposlaništvo RS Washington /Novice /
14.02.2022  

Redne volitve poslancev v Državni zbor 24.4.2022

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/22, z dne 9. 2. 2022 je bil objavljen Odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor. Redne volitve poslancev v državni zbor bodo v nedeljo, 24. 4. 2022.

PODPORA LISTI KANDIDATOV

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, in 23/17 in 29/21) lahko kandidate za poslanke in poslance v Državni zbor predlagajo politične stranke ter volivke in volivci.

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije. Volivci lahko na Veleposlaništvu RS Washington potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk do vključno 24. 3. 2022.

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/#accordion-1731-body-2

Volivec izpolnjen obrazec podpore pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

MOŽNOSTI GLASOVANJA V TUJINI 

ZDOMCI

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), lahko glasujejo na dva načina:
- na volišču na Veleposlaništvu RS Washington, ki bo odprto v nedeljo, 24. 4. 2022, med 9. in 17. uro po lokalnem času, ali
- po pošti iz tujine

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja, torej najkasneje 24. 3. 2022 do 24. ure.

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

Oddajo vloge z e-identiteto:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

Oddajo vloge brez e-identitete:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

Zdomci so osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

IZSELJENCI

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) in so vpisani v posebni volilni imenik, lahko glasujejo na dva načina:
- na volišču na Veleposlaništvu RS Washington, ki bo odprto v nedeljo, 24. 4. 2022, med 9. in 17. uro po lokalnem času, ali
- po pošti iz tujine

Izseljenci, ki so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, bodo na naslov prijavljenega prebivališča v tujini prejeli volilno gradivo, s katerim lahko glasujejo po pošti.

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oziroma na volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja, torej najkasneje 20. 4. 2022 do 24. ure.

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava.

Volivce, ki bodo glasovali na našem veleposlaništvu, opozarjamo, da morajo imeti zaradi identifikacije s seboj osebni dokument s fotografijo.

Podrobne informacije o možnosti glasovanja na volitvah lahko najdete na naslednjih povezavah:

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/#accordion-1731-body-2

https://www.gov.si/novice/2022-02-14-obvestilo-volivcem-redne-volitve-poslancev-v-drzavni-zbor-2022/