Veleposlaništvo RS Washington /Novice /
16.07.2018  

Slovenija na visokem 8. mestu pri doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

Poročilo, ki ga tretje leto zapored pripravljata združenje SDSN - Sustainable Development Solutions Network pod okriljem OZN ter fundacija Bertelsmann Stiftung, ponazarja vsakoletno stanje držav članic OZN pri doseganju 17 Ciljev trajnostnega razvoja (SDG) s pomočjo SDG indeksa.

V letošnjem poročilu je prvič za vsak cilj vključen tudi pregled trendov pri posameznem cilju glede na prejšnja leta. Slovenija pri skoraj vseh ciljih izkazuje trend izboljševanja.

Sloveniji pri doseganju globalnih ciljev sicer najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov energije. Najmanj uspešni pa smo pri doseganju ciljev na področjih infrastrukture in industrije; zagotavljanju trajnostnih načinov proizvodnje in porabe; ukrepih za boj proti posledicam podnebnih sprememb ter pri uporabi in ohranjanju morja in morskih virov za trajnostni razvoj. 

Državam predstavljajo največje izzive integracija Ciljev trajnostnega razvoja v nacionalne strategije, proračunsko načrtovanje, javni razpisi in pozivi ter v kadrovsko in regulativno upravljanje. Za uspešno implementacijo ciljev bo v prihodnjih 12 letih nujne bolj kakovostne javne politike, inovacije, učenje ter deljenje dobrih praks znotraj in med državami.

Slovenija sodi med države, ki Cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 vključuje v Strategijo razvoja Slovenije 2030 in jih povezuje z nacionalnimi razvojnimi cilji.

Celotno poročilo je dostopno na naslednji povezavi:
http://www.sdgindex.org/#full-report