Veleposlaništvo RS Washington /Novice /
13.11.2019  

RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE IZ SKLADOV KERŽE NA AKADEMIJI ZA GLASBO THORNTON NA UNIVERZI JUŽNA KALIFORNIJA V LOS ANGELESU ZA ŠTUDENTE KLASIČNE GLASBE ZA 2020/21

Akademija za glasbo Thornton (Thornton School of Music) na Univerzi Južna Kalifornija (University of Southern California - USC) v Los Angelesu nudi možnost štipendij za slovenske študente glasbe. Sredstva za štipendije so na voljo iz dveh skladov in sicer:

1) The Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music ter
2) Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund

Oba sklada sta bila ustanovljena na željo slovenske izseljenske družine Kerže v ZDA. Člani družine so del sredstev iz svoje zapuščine namenili slovenskim študentom za glasbeno izobraževanje na Univerzi Južna Kalifornija ter jim dali možnost kulturne izkušnje in udejstvovanja v ZDA.

Sklad Therese Kerze Cheyovich Endowment Fund je namenjen v prvi vrsti dodiplomskim in podiplomskim slovenskim študentom klasične glasbe (stopenj BA, MA, ter doktorskim študentom in študentom specializacije – t.i. certificate) in sicer primarno študentom čela, kot glavnega inštrumenta. Več o štipendijah je v tem promocijskem videu: https://www.youtube.com/watch?v=frWVRV6RVgc

Sklad Frank Kerze and Florence Kerze - Dunphy Scholarship Fund for the Study of Music je primarno namenjen slovenskim podiplomskim študentom glasbenih predmetov (magistrskim študentom, doktorskim študentom in študentom specialističnega študija – t.i. certificate).

Dodiplomski kandidati, ki želijo pričeti s študijem na Akademiji za glasbo Thornton, USC v študijskem letu 2020/2021 morajo prijavo oddati najkasneje do 1. decembra 2019.

Kandidati prijavo oddajo neposredno na USC preko spletne strani https://music.usc.edu/admission/.

Informacije in obrazci za prijavo ter zahtevana dokumentacija po posameznih oddelkih oz. študijskih smereh so na voljo na spletni strani USC. https://music.usc.edu/admission/appreqs/ 

Pogoji se sicer razlikujejo glede na smer študija oz. na inštrument (glej spletno stran: https://music.usc.edu/admission/appreqs/ ); splošno pa velja:
- prijava mora vsebovati življenjepis, program (repertoar) in motivacijsko pismo v angleščini;
- kandidati morajo imeti opravljene SAT teste za dodiplomske in GRE za nekatere podiplomske programe
- kandidati, ki se prijavljajo na magistrski študij (torej po 3 letih izobraževanja oz. 1. bolonjski stopnji) morajo k prijavi priložiti še tri priporočilna pisma;
- prijavi je treba priložiti posnetek;
- strošek prijave na dodiplomski študij (t.i. undergraduate) je 85 USD ter dodatnih 25 USD za posnetek.
- strošek prijave na magistrski oz. podiplomski študij (t.i. graduate) je 90 USD ter dodatnih 25 USD za posnetek.
Kandidati (ki niso ameriški državljani) morajo prijavi predložiti še:
-  izjavo o finančnem stanju (ki ne sme biti starejša od šestih mesecev), pri čemer svetujemo sklic na možnost štipendiranja iz skladov Kerže;
- potrdilo o opravljenem TOEFL/IELTS testu;
- overjen prevod vseh dokumentov in prilog, ki niso v angleškem jeziku;
- kopijo potnega lista.

Ker gre za osnovno  informacijo svetujemo, da vse posodobitve razpisnih pogojev in zahteve po posameznih inštrumentih oz. smereh preverite na spletni strani, Akademije za glasbo Thornton, USC: https://music.usc.edu/admission/.  

V skladu z ustaljeno prakso bo izmed popolnih prijav strokovna komisija Akademije za glasbo Thornton, USC izbrala najboljše kandidate. Ti bodo v mesecu januarju oz. februarju povabljeni na avdicijo v Los Angeles. Kandidati bodo o rezultatih avdicije obveščeni v mesecu aprilu. Najboljšim slovenskim študentom, ki bodo uspešno opravili avdicijo, bo univerza ponudila štipendijo iz skladov Kerže. Štipendija se bo ob izpolnjevanju pogojev lahko obnavljala vsako leto do zaključka študija.

Za vsa dodatna vprašanja pred oddajo prošnje sta na voljo na univerzi za podiplomske prijave ga. Kit Bellamy keb(at)usc.edu  ali za dodiplomske prijave ga. Brittany Jimenez seits(at)usc.edu.

Prav tako se lahko za dodatne informacije obrnete na  Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na e-poštnem naslovu: EducationUSA(at)sklad-kadri.si  ter veleposlaništvo Slovenije v ZDA borut.zunic(at)gov.si.